Adgang til internettet (En borgers ret)


(Kristian Thomasen) #21

Ligesom huulbaek, så mener jeg også at alle burde have mulighed for at tilgå en bredbåndsforbindelse. Priserne for de billigste forbindelser på bredbånd, ligger fra 219,- til 499,- om måneden. Bør vi som samfund ikke kigge ind på, hvordan disse bliver mere tilgængelige for den almene borger, som måske ikke har de rette midler til at erhverve sig en hurtig og dyr internetforbindelse?