Åbningsmeditation ved folketingsårets begyndelse i okt

Traditionen tro åbnes det nye folketingsår med en gudstjeneste i Slotskirken til oktober. Grunden til, at den kristne gud skal tjenes, er, at grundloven angiver et særligt forhold til kristendommen i form af den evangelisk, lutherske tro.
Jeg tænkte på, om det var noget for Alternativets ni folketingsmedlemmer at lave en stille meditation i et hjørne af kirken og på den måde markere, at vi ikke holder os udenfor, men blot ønsker at fejre åbningen på en anden måde.

Lad os danne en forberedelsesgruppe. Vi kan besøge kirken og se, hvor de, der vil være med, kan sidde samlet uden at vække opmærksomhed under gudstjenesten. Alle er velkomne. Jeg har selv siddet oppe på første sal for nogle år siden.

Gruppen skal give forslag til, hvad meditationen skal indeholde. Vi skal også finde gode argumenter for tiltaget. Journalisterne vil stille en masse spørgsmål. Alternativet vil noget andet end det bestående, en ny politisk kultur, der ikke bygger på noget nationalt-religiøst, men favner bredt. Denne lejlighed er god til at få det frem.

Gruppen er ikke begrænset til københavnere, for selve debatten om det er ikke det mindst interessante. Gruppens produkt skal være et udkast til folketingsgruppen, og så kan den selv tage stilling til, hvad den vil gøre.

Jeg vil lige nævne, at jeg har været med til at forberede polaer før. Det er min erfaring, at det er utrolig svært at finde fælles mødedatoer. Derfor tager jeg dette initiativ alene og ser, hvad det udvikler sig til.

5 Likes

Kære Niels

Jeg er indstillet på at man kan fejre åbningen af folketinget på en anden måde end den vanelige. Jeg støtter også at man kan meditere. Jeg ønsker mig dog at du kan, mere specifikt, redegøre for hvad du mener med “meditation”?

Jeg forstår nemlig meditation meget tværreligiøst - også i tjeneste af den kristne gud i en evangelisk-luthersk retning - hvorfor man sagtens kunne, som evangelisk-luthersk kristen, sidde og meditere i et hjørne af kirken… eller på en kirkebænk blandt de andre ft-medlemmer.

Sidder folketingets medlemmer ikke partisamlet alligevel?
Foreslår du en måde hvorpå at folketingsgruppen prøver at “isolere sig / ekskludere sig” i forhold til resten af ft-medlemmerne til åbningsgudstjeneste ved at vælge et “nærmere afsondret” sted i kirken (hvor de dog er samlede) til hvilken nytte?

Glædelig debatlyst
Robby

1 Like

Det er da en rigtig god ide, at gruppen og evt. Andre som kunne være interesserede mediterede i kirken. Det kirkelige rum er jo netop til fordybelse og søgen indad. Jeg mener selvfølgelig, at folketingsgruppen bør forberede sig og gøre sig klart, hvordan det skal foregå og bør have gjort sig overvejelser om formålet med meditationen

Jeg tillader mig, i al ydmyghed, at mene, at der også er den mulighed bare at deltage i gudstjenesten som den tradition det er, på lige fod med alle andre. Selvom vi er et alternativt parti, som gerne vil bringe en ordentlig omgangstone ind i den politiske debat, styrke iværksætteri og bæredygtighed og værne om natur, miljø og mennesker (Guds/Allahs/FruHerres skaberværk?) behøver vi vel ikke nødvendigvis at gå på tværs af alle traditioner.
Jeg synes, det ville være fint at deltage sammen med de andre partier som en del af fællesskabet, trods forskelligheden.

1 Like

Det er en afbalanceret holdning, du har, Anne, som jeg selvfølgelig respekterer. Du kører dog videre i det traditionelle spor (ingen ballade i familien), og jeg mener, at det er nu, der skal ske noget nyt. Vi har en enestående chance for at markere, at det traditionelle grundlag er totalt slidt op både politisk og religiøst. Den harmoni, man møder ved åbningsgudstjenesten hviler på et forkert grundlag: Man kan da ikke synge salmer til gudens værk, når man samtidig er i gang med at ødelægge det. Den falskhed må vi bryde med, og jeg synes, vi gør det skånsomt med en meditation.

Jeg er da helt enig med dig i, at vi ikke skal bryde alle vore gamle traditioner. Der er dog også meditationstraditioner forbundet med den kristne tro. Dog kan en lidt anderledes tilgang til kirkens ensformighed måske være med til, at åbne op for andre måder at bruge kirken på.
Desuden er en sund meditation jo en god måde at blive mere fokuseret og komme i balance på. Det kunne andre partier måske lære noget af.
Blot en tanke.
Sendt fra min iPad

1 Like

Hvordan kan vi bruge meditation?
Meditation i dag og hos os forstår jeg først og fremmest som det at bringe stilhed til sit eget indre. Det er en gammel teknik, der har været brugt i alle religioner, men også filosofiske retninger har anbefalet stilheden. Enhver kan bruge meditation til sit eget formål. I dag er mindfullness-formen meget fremme, og flere (mange?) i Alternativet kender til den.

Det er derfor jeg kommer på tanken om at lave en meditation under gudstjenesten i Slotskirken. Det er ikke sikkert, at den kan blive guidet, men man kan lave en forberedelse, således at enhver kan følge en linje i den. Jeg vil gerne være med til at stikke den linje ud.
Det kan også være, at der er andre, der har andre ideer, og vi har nok også meditationslærere (Ulla Sandbæk fx), der kan se lyset.

Det, som jeg gør her, er udelukkende at stille spørgsmålet, om vi ikke skal gøre noget andet end at følge strømmen. Vi vil jo en anden måde at lave politik på. Alternativet er ikke funderet i det evangelisk-lutherske trossystem. De fleste sammenstykker deres egen livsanskuelse ud fra deres egne erfaringer. Enhver MF’er har en enestående lejlighed til at markere sine synspunkter nu, deltage i den traditionelle gudstjeneste eller blive væk. Måske kan partiet gøre noget samlet. De andre gør jo også noget samlet. Enhedslisten bliver nok væk, og fra dem kommer der nok ikke et udspil. Vi er det eneste parti, der kan gøre noget andet.

En sådan meditation bør efter min mening ikke ske inde i kirken, hvis den er udtryk for en protest mod gudstjenesten. Så ville det være bedre at holde den udenfor kirken.

Jeg tror der er så stor forskel på de folketingsmedlemmer vi har valgt, at det kan blive svært at opnå enighed her. Og efter min mening bør ingen presses til at gøre andet end hvad deres tro tilsiger.

Men respekt for forslaget. En fælles meditation udenfor kirken under gudstjenesten kunne sikkert samle mange mennesker.

1 Like

Inden for eller uden for kirken? Det kan absolut diskuteres. Punkt 1 på mit program er at stille spørgsmålet, om vi skal gøre noget andet end flertallet. Her vil meningerne være delte, er jeg klar over. Det er dog ikke så interessant, om folk mener det ene eller det andet, men mere hvorfor de mener det. Til sidst vil der måske komme en afklaring. Jeg vil nok mene, at et parti som Alternativet ligefrem har en forpligtelse til at gøre noget andet. Hvis ikke os, hvem så?

Jeg er enig i at en stille meditation er en god ide ved åbningen. Personligt mediterer jeg uden spor, så stilheden har ikke noget formål andet end at overskride den dagligdags bevidsthed. Det vil derfor glæde mig, hvis man kan deltage i meditationen uden at skulle følge et spor eller tankerække. Jeg foreslår derfor at planlægningen inkluderer denne mulighed som supplement til det spor, der bliver planlagt.

Jeg har to ting jeg gerne vil tilføje:

1: Hvis der skal foregår andet i kirken end det almindelige, så skal det virkelig spille ind i de traditioner, som hører kirken til. Det kunne være en ekstraordinær gestus som eksempelvis understregede menneskets ansvar overfor naturen. Måske Ulla eller Juma har et godt forslag.

2: Meditation og andre spirituelle eller aktivistiske aktiviteter kan jo sagtens planlægges før/efter gudstjenesten, og det synes jeg kunne være helt oplagt. Dog er det vigtigt at vi enten (a) laver noget, som tager afsæt i de ni folkevalgtes praksisser, så de kan bære budskabet, ELLER (b) at vi laver noget “udefra” som en klar kommentar til åbningen af folketinget, og hvor vi er nogle andre i Alternativet som bærer budskabet frem.

Kh Nilas

1 Like

Jeg vil gerne støtte Annes opfordring.

Det er ikke fremmende for budskabet om tolerance og mangfoldighed, hvis Alternativets holdning til tro og kirke formuleres i opposition til en bestemt livstydning - kristendommen. Tolerancen må jo også kunne rumme, at den traditionelle, danske kristendom har stor værdi for mange danskere. Det vil derfor næppe være fremmende for sikringen af reel ligestilling mellem religionerne, hvis debatten starter med en provokation (og måske også lidt ringeagt?) overfor en af dem - uanset hvor veletableret den måtte være. Jeg synes Alternativet skal holde fast i Uffe Elbæks afdæmpede stil, der søger at gøre plads for ægte dialog. Det er provokerende på den gode og frugtbare måde :smile:

Hvis Alternativets folketingsmedlemmer bidrager til åbningsgudstjenesten med meditativ deltagelse, er det selvfølgelig fint. Men det skal foregå i respekt for de kirkegængere, som måtte forholde sig anderledes til gudstjenesten, og kan selvfølgelig kun manifestere det enkelte folketingsmedlems personlige spiritualitet. Den slags kan man ikke dogmatisere i et politisk program. Så bliver Alternativet jo blot en ny udgave af Kristeligt Folkeparti - blot med en anden konfessionel base.

3 Likes

Leif: ser dit indlæg i min mailboks. Hvem er den Gud, du taler om?

Indlægget er trukket tilbage Ang Gud:
Det siger det sig selv, når det er det er kristen meditation jeg omtalte. Gudsbegreber kan dog debateres rent historisk og teologisk.

Tak Anette for et velbalanceret syn på meditationshappening og respekt for gudstjeneste deltagere. Alternativet bør netop fremme en nuanceret holdning til spiritualitet, kirke, teologi og religion uden at fastholde en bestemt konfession. Tolerance og åbenhed må være kodeordet for de åndelige aspekter af menneskelivet. Ja højt til loftet desangående, som jeg oplevede det i De Danske Grønne. I øvrigt er det måske en ide at oprette et udvalg for kirke,teologi, spiritualitet og samfund, som forefandtes i sin tid hos die Grünen.