Åbent medlems- og bestyrelsesmøde Næstved, Tirsdag 25/10-16

Hej

Vi afholder åbent møde i Alternativet Næstved Tirsdag 25. oktober 2016 kl. 19
hos Anne-Grethe Guldfelts, Skelbyvej 32 b, Skelby, 4160 Herlufmagle.

Dagsorden

 1. Nyt fra forpersonen (Henrik Falk)
 2. Nyt fra kasseren (Carsten E. Andersen)
 3. Nyt fra udvalg
  3a. Status på kommunale POLA’er
  3b. KV17
  3c. Andre udvalg
 4. Evt.
 5. Snak og hygge.

Jeg har vedhæftet referat fra sidste møde.20161003-referat-alternativet-næstved.pdf (28.0 KB)

hilsen
Henrik Falk
Forperson