Åbent medlems- og bestyrelsesmøde Næstved, LOKALE MANGLER!

Hej alle
Vi afholder åbent møde i Alternativet Næstved Tirsdag 25. oktober 2016 kl. 19

MEN VI MANGLER ET STED AT HOLDE MØDET!

Send hurtigt en mail til mig, hvis du kan lægge hus til!

Dagsorden

Nyt fra forpersonen (Henrik Falk)
Nyt fra kasseren (Carsten E. Andersen)
Nyt fra udvalg
3a. Status på kommunale POLA'er
3b. KV17
3c. Andre udvalg
Evt.
Snak og hygge.

hilsen
Henrik Falk
Forperson