Åbent medlems- og bestyrelsesmøde Næstved, "LOKALE" FUNDET!

Hej igen :slight_smile:

BEMÆRK NY ADRESSE!

Vi afholder åbent møde i Alternativet Næstved Tirsdag 25. oktober 2016 kl. 19
hos Carsten E. Andersen, Storgårdsvej 12, 4250 Fuglebjerg

Dagsorden

1. Nyt fra forpersonen (Henrik Falk)
2. Nyt fra kasseren (Carsten E. Andersen)
3. Nyt fra udvalg
3a. Status på kommunale POLA'er
3b. KV17
3c. Andre udvalg
4. Evt.
5. Snak og hygge.

hilsen
Henrik Falk
Forperson