Åbent Bestyrelsesmøde

Hej til jer alle

Herved vil bestyrelsen i Alternativet Sydsjælland gerne invitere jer til foreningens første bestyrelsesmøde.

Mødet vil blive afholdt mandag d. 18/1 kl. 19.00 - 21.00 og vil blive afholdt online som et Zoom møde.

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af referent og ordstyrer

 2. Nyt fra forperson

 3. Nyt fra kasserer

 4. KV21
  a) Valgforbund Næstved
  b) Valgforbund Vordingborg
  c) Opstillingsmøde
  d) Øvrigt

 5. Skolevalg februar

 6. Årsmøde

 7. Arrangementer

 8. Folkemøde Møn

 9. Evt.

Link til Zoom møde

Skulle I blive bedt om passcode, så er det: 848260

Håber at mange af jer vil benytte lejligheden til at hilse på os i foreningens bestyrelse.

Vel mødt … og pas godt på jer selv og hinanden :green_heart:

Vh. Jan