Åbent bestyrelsesmøde Gentofte om kommmunalpolitisk agenda 2021

Kære medlem af Alternativet Gentofte.

Velkommen til åbent bestyrelsesmøde i Alternativet Gentofte alias PALETTEN kl. 19:00 - 21:00 på Vangede Bibliotek (BUS 192 og 176).

I morgen arbejder vi politisk med blik frem mod Kommunalvalget 2021. Hvad skal være med på Alternativets fælles agenda for kommunalpolitikken i Gentofte og resten af landet?
Træplantningslaug i samarbejde med kommunerne, kildesortering udvidet med tøj og køkkenaffald/humusmateriale, kildesortering på gade og vej, i alle kommunernes institutioner og private virksomheder, omlægning til økologi i alle kommunale institutioners køkkener, gratis lokal tog- og bustransport til alle under 21 år, lege-syngesamarbejde mellem børnehaver og ældrehjem??? Kom og være medskabende på konkret politik.

PALETTEN
Vi har længe kaldt vores månedlige bestyrelsesmøder for PALETTEN, fordi vi hver især arbejder på forskellige felter for klima, miljø og det humane samfunds agenda. Vi giver plads til hinandens mærkesager og Alternativ-projekter, Vi får og giver feedback, ideer og opbakning og del i hinandens Alternativ Netværk. Paletten er et farverigt forum og rummeligt fællesskab - vi håber flere af I andre medlemmer her er blevet inspireret til at deltage.

Highlights fra årsmøde i januar 2020 på Ordrup Bibliotek

Regnskabet fra 2018 blev vedtaget med bemærkninger. Regnskabet for 2019 blev godkendt uden kommentarer.

Jakob Munk blev valgt som kasserer og Helle Wilsted Uglebjerg som forperson.

Ny revisor er Jamilla Kribii.

Bestyrelsen/palettens folk er med p.t. mærkesager og virkefelt disse:

  • Bo Christiansen, som er aktiv bag Sharing Gentofte og Byens Hus.

  • Heidi Eid medstifter af Sharing Gentofte og Byens Hus og det forgange års som Lysfestarrangør ved Verdens Mindste Forsamlingshus ved Charlottenlund Station.

  • Jesper Peter Callesen bl.a. som talsmand for Alternativets Hovedbestyrelse

  • Jacob Munk bl.a. tovholder på 2021 Kommunalvalgets fælles indsatspunker fælles for hele landet

  • Helle Wilsted Uglebjerg hverdags-plastik/metal-samler og privat fundraisere for bl.a. Verdens Skove.

På Årsmødet deltog også Å-medlem Ulla Olsen, der har en avislæsningsgruppe på Ordrup Bibliotek, der p.t. er overtegnet, men melder ud fra Å’s nyhedsbrev, når der er plads i kredsen igen.
Ulla indgik også i den åbne kreds med sin interesse for at udvikle vores politik konkret som enkeltpersoner, i fællesskaber og politisk.

Har Du set Alternativet Gentoftes annoncering i Villabyerne?

Vi har besluttet at anvende vores medlemsindtægter fra 2019 til en 2020 annoncekampagne i Villabyerne.

Har Du et arrangement i grønt regi, et møde i tråd med Alternativets politik eller andet, som vi sammen kan se mening i, at Alternativet Gentofte gør opmærksom på i en annonce, så kontakt os på gentofte@alternativet.dk .

Fred og Alt Godt

Helle Wilsted Uglebjerg
Mobil 5160 1595
På vegne af Gentofte Alternativets Bestyrelse - Paletten Gentofte