Åbent bestyrelsesmøde d.29.august kl.19-21.30

Kære alle

Mandag d.29.august er der åbent bestyrelsesmøde i Alternativet Syddjurs. Mødet afholdes på Majgårdsvej 11, 8400 Ebeltoft.

Den foreløbige dagsorden er:

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Opsamling på punkter fra sidste møde.
Fordeling af ansvarsområder
Budget 2023 Syddjurs Kommune.
Evt.

Der er åbent for flere punkter på dagsordenen men det er helt centralt at vi når omkring budgetforslaget. Forslaget bliver offentliggjort d.26.august her https://www.syddjurs.dk/da/politik/budget-og-regnskab/budget-2023/

Bemærk desuden muligheden for deltagelse i borgermøde d.1.september - tilmelding på ovenstående hjemmeside.

Jeg håber vi ses

På bestyrelsens vegne
Mette