Åbent bestyrelsesmøde d.18.marts kl.19

Kære medlemmer

Der er åbent bestyrelsesmøde d.18. Marts kl.19 hos Knud på Knebel Bygade 58, 8420 Knebel

Dagsorden bliver:

Valg af referent og ordstyrer.

Gennemgang af dagsorden for byrådsmødet på onsdag, for at støtte Mette i forberedelsen.

Forberedelse af årsmødet 8/4

Kommende møder - ansvar og tid og sted

Opbakning vedrørende folketingsvalg.

Valgtilforordnede til Europaparlementsvalget d.26. Maj plus til Folketingsvalget d.??

Evt.

Vel mødt

Bestyrelsen