Åbent bestyrelsesmøde d.14.marts

Kære alle

På torsdag d.14.marts kl19-21.30 er der åbent bestyrelsesmøde på Vibevej 28 i Hornslet.

Foreløbig dagsorden

  1. Siden sidst
  2. Årsmøde og opstillingsmøde d.11.april
  3. Henvendelse fra Radikale ang valg til Europa parlamentet
  4. Tværpolitisk samarbejde
  5. evt

På bestyrelsens vegne
Mette