Åbent bestyrelsesmøde 3. august

Kom og støt din lokalforening

På mødet skal vi bl.a. snakke om (planlægge) Gladsaxedagen d. 27. august og lave kalender for vores aktiviteter i sensommeren og efteråret.
Dagsorden vedhæftet.
Svar gerne hvis du kommer.

Mogens

03.08.16 åbent bestyrelsesmøde.pdf (43.8 KB)