Åbent bestyrelsesmøde 20-05-2019

Åbent bestyrelsesmøde d. 20. maj 2019 i Arden

Deltagere: Diana, Birgitte, Søren og Sabrina

Referent: Sabrina

1.Årsmøde

Ny dato: lørdag d. 31. august kl. 13:30-15:30

Sted: Hobro bibliotek (Sabrina booker lokaler)

Udkast til dagsorden:

  • Velkomst
  • Valg af ordstyrer og referent
  • Bestyrelsens beretning ved forpersonen
  • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2018
  • Valg til bestyrelsen herunder min. formand, næstformand og kasserer
  • Vedtægtsændringer
  • Indkommende forslag
  • Evt.

Invitation pr. mail (Sabrina og Diana)

Invitation via fb og alle os (Sabrina)

Diana og Sabrina vil gerne (gen)opstille til bestyrelsen.

Birgitte og Søren ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen.

Finde nye medlemmer til bestyrelsen (Sabrina og Diana)

Godkendelse af årsregnskab ved revisor Morten Mortensen (Sabrina og Diana)

2. Arbejdsdag d. 6. juni kl. 10 hos Diana.

Forberedelse af årsmøde, invitation til sommerafslutning og efterfølgende tage valgplakater ned.

Søren, Sabrina og Diana deltager.

3. Sommerafslutning 17 juni kl. 14 i Helbergskov
Organisering af mad (Diana og Søren)

Sende mail med invitation ud til medlemmer (Diana og Sabrina)

3. Valgplakater
Plakaterne skal tages ned senest d.14. juni
Sabrina og Diana tager plakater ned i Arden og Hobro.
Birgitte og Søren i Hadsund og Mariager.

4. Ansøgning om partistøtte 2019
Dato for ansøgning om partistøtte fastsættes efter årsmødet.