Åbent bestyrelsesmøde 19/4 2017

Åbent bestyrelsesmøde
19. april 2017 kl. 19.00 – 21.30 i Kulturhuset, Helsinge, møderum 1

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af ordstyrer og referent
 3. Godkendelse og underskrift af referat fra årsmødet 28/3 2017
 4. Forretningsorden
 5. Drøftelse af bestyrelsens opgaver i det kommende år.
 6. Konstituering med næstforperson, kasserer og evt. andre ansvarsområder, vi måtte have besluttet under punkt 5.
 7. Valgforbund.
 8. Opstillingsmøde 7/6 2017. Praktisk forberedelse.
 9. Politisk udmelding / læserbrev
 10. EVT
 11. Check af alles adgang til wiki, alleos og dialog.

Mere udførlig dagsorden vedlagt som bilag

Åbent bestyrelsesmøde 19 april 2017.docx (42.9 KB)
Referat årsmøde 2017.docx (42.9 KB)
kunne det ikke være sjovt.doc (23 KB)
Forretningsorden.docx (13.7 KB)