ÅBENHED OG DELTAGELSE ER VEJEN TIL ET LEVENDE DEMOKRATI.

Af Nilofer Abbasi – blogger på Rødovre Lokal Nyt og kandidat (Å) til kommunalbestyrelsen i Rødovre.


Importeret fra: https://roedovre.alternativet.dk/kommunalvalg-2017/abenhed-og-deltagelse-er-vejen-til-et-levende-demokrati