AB-samfundet

Jeg er lige blevet færdig med Camilla Krings bog “B-samfundet”. Her anfægter hun det etablerede samfunds struktur og indretning, idet hun mener at vores nuværende samfund bygger på gamle dyder og traditioner, som favoriserer A-mennesker. Som bekendt vågner tidligere end B-mennesker og går ligeledes tidligere i seng end B-mennesker.
Hun perspektiverer en hel masse eksempler på, at det efter hendes mening er samfundets nuværende indretning diskriminerer B-mennesker og at det både sundhedsmæssigt, erhvervsmæssigt, transportmæssigt, indlæringsmæssigt, søvnmæssigt vil have en lang række fordele, at indrette et fleksibelt samfund som både tilgodeser A- og B-mennesker.
Jeg er meget enig med hende og tænker det er en oplagt mulighed for skoler og uddannelsesinstitutioner, at tilbyde deres brugere/elever fleksible mødetider. Camilla Kring dokumenter, at specielt teenagere ville have stor gavn af at møde 1-2 timer senere i skolen.
Der vil selvfølgelig være en lang række overvejelser, der skulle diskuteres og tages højde for, hvis denne ide blev en realitet på landets folkeskoler. Men ikke desto mindre synes jeg, at det i allerhøjeste grad er værd at vægte fordele mod ulemper og forhåbentlig efterfølgende kunne konstatere, at et fleksibelt arbejds- og studieliv, som tilgodeser både A- og B-mennesker vil være en gevinst for langt størsteparten af os!

2 Synes om

En lille rettelse. Bogen hedder - Jeg er B-menneske. Hendes hjemmeside hedder B-samfundet!

jeg ser det som en god ide. men er bange for at når skolerne bliver for fleksible (Start tider og slut tider)så risikere vi at det går ud over undervisningen af den enkelte. stil op en måde hvorpå vi kan uddanne på en fleksibel måde som ikke kompromittere kvaliteten i undervisningen uden at det bliver for dyrt. så er jeg helt klart med på den her :wink:

Hej Steffen…

Tak for din interesse i temaet “et mere fleksibelt samfund”.

Du har helt klart fat i noget vigtigt… så det nu nævner er jeg meget enig i.

Baggrunden for Camilla Krings bog er et meget bredt samfundsperspektiv, som spænder helt fra genetiske døgnrytmer til flaskehalsproblematikker i vores infrastruktur. Hun påpeger at A og B mennesker er effektive på forskellige tidspunkter af døgnet og derfor mener hun, at det vil være en personlig-, social- og samfundsøkonomisk gevinst at tilbyde forskellige mødetider - alt efter om du er A eller B menneske. Det kunne fx se således ud for hhv. A og B elever/lærere, alt efter klassetrinet.

A-mennesker - kl. 8-15(16-17)

B-mennesker - kl. 9-16(17-18)

Eller endda mere ekstremt: B-elever kl. 10-15 og igen fra kl. 19-21

Jeg forestiller mig, at det sagtens - og oven i købet kan lade sig gøre, at organisere fleksible skoler, som sikrer en endnu højere kvalitet for de samme økonomiske ressourcer. Det handler også om, at eleverne peaker i deres indlæringsevne på forskellige tidspunkter på døgnet. Men det kan man jo ud fra forskningen, lave nogle forholdsvise beregninger på - og det synes jeg vi skal gøre.

Camilla Kring beskriver også de flaskehalse og spildtider der opstår på vores veje to gange i døgnet i myldretiden. Det er unødvendigt og tiden kan bruges bedre og mere effektivt.

Hun beskriver og opstiller en masse scenarier, som taler for et fleksibelt samfund, hvor kvaliteten og resultaterne tilmed ville kunne forbedres.

1 Synes om

Tankerne ligger iøvrigt er i tråd med Alternativets tanker om bæredygtighed - og ideen om en 30 timers arbejdsuge for de som ønsker det!