Aarsmødedag Thy – Mors søndag den 10. juni kl. 11.00 – kl. 15.30

Årsmødedag Thy – Mors søndag den 10. juni kl. 11.00 – kl. 15.30

Kære medlem
Vi afholder den ordinære generalforsamling kl. 11.00 – kl. 12.30.

Herefter (fra kl. 12.30 til kl. 15.30) vil der være fælles spisning og hyggelig leg og samvær.

På grund af spisningen bør du i forvejen tilmelde dig til Aase Stjerne Hansen, mail: aase.stjerne@gmail.com

Under det hyggelige samvær kan vi fx uformelt drøfte, hvilke aktiviteter Alternativet kunne have i 2018 – 2019, og vi kan drøfte Alternativet som bevægelse.
Vi vil bl.a. arrangere ‘‘Walk and talk’’.

Det meste af årsmødedagen vil foregå udendørs.

Besked om stedet udsendes senere.

Den første indkaldelse blev mailet til medlemmerne den 29. april 2018 (6 uger før generalforsamlingen).

Dagsorden til generalforsamlingen

 1. Velkommen ved forperson

 2. Valg af dirigent

 3. Valg af stemmetællere og referenter

 4. Bestyrelsens beretning for lokalforeningen

 5. Fremlæggelse af regnskab 2017 til godkendelse

 6. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg:
  Valg til Ombudsråd, Konfliktmæglingsråd.
  Ombudsrådet er afløst af ad hoc læringsudvalg (p.t. ingen repræsentant), Konfliktmæglingsrådet er omdøbt til Dialogrådet (rep: Jørgen Allan Petersen, Skørping), storkredsens kandidatudvalg (rep: Jens Ole Hald, Thisted), storkredsens politiske udvalg (rep: Gustav S. Sørensen, Hørdum, Thy), Politisk Forum – POFO (rep: Elena Smith, Stae, Vodskov, Aalborg og Gustav S. Sørensen, Hørdum, Thy), hovedbestyrelse (rep: Anne-Marie Gertsen, Aalborg), vedtægtsudvalg (rep: Anne Guldborg Pedersen, Storvorde, Aalborg).

 7. Vedtægtsforslag fra landsmøde og bestyrelse
  Indhold: a. Den et-årige valgperiode kan udvides til 18 måneder. b. Nye regler for medlemsliste (persondata). c. Dialogråd indføjes. d. HB kan give landspolitikere lov til at opstille til kommune og region.

 8. Behandling af forslag fra medlemmer

 9. Valg til bestyrelsen og suppleanter
  På valg er Anni Margon Andersen (genopstiller), Christian N. Grant (genopstiller) og Gustav S. Sørensen (udtræder, da han er aspirant til Folketinget).
  De øvrige (Aase Stjerne Hansen, Joachim P. Kjeldsen, Simon Markfoged Madsen og Emilie J. Giese) er valgte tidligere i 2018, og de fortsætter til juni 2019.
  De senest valgte suppleanter er: Jette Jacobsen Sørensen og Jens Kristian Overgaard.

Hvis, at du vil opstille til bestyrelsen, så bedes du indsende dit opstillingsgrundlag til Aase Stjerne Hansen, mail: aase.stjerne@gmail.com senest søndag den 20. maj (3 uger før årsmødet).

 1. Valg af revisorer og suppleanter
  De nuværende revisorer er Jens Ole Hald, Thisted og Jens Lund Handrup, Koldby.

 2. Aktuel kommunalpolitik
  ved Joachim og evt. skyggeudvalg.

 3. Eventuelt

Venlig hilsen
bestyrelsen