Aarhus på vej mod bæredygtig omstilling

Alternativet: Aarhus på vej mod bæredygtig omstilling

For første gang i historien fremlægger Alternativet budgetforslag i Aarhus, og ambitionerne er høje til trods for, at kommunen skal spare. Alternativet vil styrke klimaindsatsen med solenergi, el-delebiler og hjælp til at borgere kan måle egen CO2-udledning. Partiet vil også indføre forsøg med kontanthjælp og dagpenge uden modkrav og skabe mere naturskov og økologi til byens børn. SE PDF TIL SIDST I DENNE MAIL MED DE FULDE FORSLAG.

Aarhus drøner derudaf med vækst i tilflyttere, erhverv, byfortætning og nybyggeri. Aarhus er en vidunderlig by fyldt med spirende studerende og generelt en bred mangfoldighed af aarhusianere, der nyder godt af spændende uddannelser, jobs og kulturtilbud og meget mere.

Samtidig går alting meget stærkt, ikke alle i Aarhus trives, naturen har ikke nok plads, vejene er fyldt med biler, og kommunen har meget svært ved at nå ambitionen om at være CO2-neutral i 2030. Vi står også overfor at spare på velfærden, ligesom vi har skulle så mange gange før. På trods af at Aarhus vælter i muligheder lige nu. Besparelserne italesættes som noget, vi skal. Som en gang ”nødvendighedens politik”, og det er det utvivlsom også, inden den systemtænkning som vi kender lige nu. Problemet er bare, at denne “nødvendighedens politik” ser ud til at modarbejde det, som i virkeligheden bedst gavner mennesker, natur og klimaet. Vi er ikke i balance med os selv eller moderjord.

- I Alternativet vil vi gerne stille spørgsmålstegn ved, om vi indretter vores kommune og samfund på den bedste måde? Om vi har den kommune, som vi virkelig drømmer om, og som resten af verden har brug for? I dette budget har vi stillet ret konkrete forslag indenfor klima, miljø, natur, økologi, det sociale område, børn- og unge og borgerinddragelse. Men på sigt vil vi meget gerne hæve os yderligere op og forsøge at påvirke de grundlæggende forståelser af, hvordan vi kan indrette vores kommune, så den på samme tid fungerer efter de tre bundlinjer - den grønne, den sociale og den økonomiske , siger Liv Gro Jensen, byrådsmedlem for Alternativet.

- Det vil være det eneste ansvarlige virkelig at overveje helt ind i vores hjerter, om vi gør tilstrækkeligt for vores planet og vores liv sammen. Vi skal spørge os selv og hinanden, om vi er gode nok til at prioritere og fordele vores ressourcer der, hvor de gavner mest? Vi har ikke alle løsningerne nu og her. Vi er fortsat nye i byrådet. Men vi har alle visionerne og intentionerne om at tænke helt nyt, og vi vil gerne gøre det sammen med alle jer ude i Aarhus, siger Liv Gro Jensen, byrådsmedlem for Alternativet.

Aarhus Kommune har omkring 20 milliard i budget hver år, og Alternativet vil være undersøgende og udfordrende på, hvordan vi bruger pengene mest helhedsorienteret og bæredygtigt. I de kommende budgetforhandlinger skal Aarhus byråd spare 241 mio. kr. i 2019 stigende til 273 mio. kr. i 2022. Alternativet vil gå til forhandlingerne med fokus på at friholde vores børn, udsatte og klimaindsatsen fra besparelser.

Alternativet i Aarhus har 9 forslag til at understøtte de tre bundlinjer i Aarhus:

Kontanthjælp og dagpenge uden modkrav som forsøgsordning

I Alternativet ønsker vi et ambitiøst forsøg med kontanthjælp og dagpenge uden modkrav. Med forsøget vil vi give ledige borgere bedre kort på hånden, og øge deres chancer for at finde eller skabe arbejde, og samtidigt få bedre mulighed for at udleve eget potentiale. Vi vil have besvaret spørgsmålene: Vil borgeren opleve større frihed, en stærkere egen myndighed og bedre livskvalitet? Vil flere få ordinære og meningsfulde job? Og vil sygefravær blandt de ansatte falde? Det er Alternativets overbevisning, at man vil kunne svare ja på disse spørgsmål, men for at få sikkerhed, skal der også kobles uvildig forskning på forsøget. Det er vores håb, at byrådets partier vil være med til at sætte de ledige fri og gøre op med kontrolkultur og afprøve nye veje for at skabe meningsfuld beskæftigelse for ledige.

Prioriter solenergi og genbygsmaterialer

Et vigtigt skridt i kampen for et bedre klima er vedvarende energi overalt, hvor vi kan indføre det. Derfor er det Alternativets ambition, at der skal være solceller og solfangere på alle offentlige bygninger. Aarhus er nødt til at tage store og ansvarlige skridt her midt i klimakrisen og gøre alt, hvad vi kan for at skabe vedvarende energiløsninger. Vi forslår også, at alt nybyggeri og tilbygning i Aarhus Kommune fra bygges med minimum 20% genbygsmaterialer. Alt for mange anvendelige materialer fra bygninger eller andet relevant tænkes som affald fremfor en ressource, der kan få nyt liv i et nyt byggeri.

Aarhus udfaser plast og anvender bæredygtige alternativer

Det kalder på en ambitiøs og bred indsat for at komme af så meget af vores plastforbrug som overhovedet muligt. Her ønsker vi, at Aarhus Kommune trækker i arbejdstøjet for at udfase plast, indfase alternativer og støtte de bæredygtige emballagevalg. Udover at det sparer vores natur og miljø for en masse plastforurening, giver det også vores erhvervsliv nye muligheder for at være på forkant med innovation og nye teknologier.

Sammen om klimabevidsthed

Vi ønsker at støtte borgerne i at leve mere klimabevidst. Vi foreslår, at Aarhus Kommune som forsøg over 2 år stiller vejledning og redskaber til måling af privat CO2 udledning for en gruppe på op til 1.000 borgere i Aarhus, som frivilligt ønsker at deltage, blive mere klimabevidste og forhåbentlig foretage ændringer i deres hverdagsrutiner i en mere bæredygtig retning.

El-delebiler i oplandet som forsøgsordning

For mange borgere i Aarhus er delebiler stadig et ukendt begreb og måske svært at komme i gang med som helt almindelig familie. Vi mener, at der er behov for et kick-start af udviklingen af delebilsordninger for elbiler, særligt i oplandet, og for at udfordre vanetænkningen. Derfor er det for os vigtigt, at Aarhus Kommune træder ind, udvikler og gerne finansierer ordningen som en start, men med fokus på, at en selvfinansierede ordning, når den først har vist sig som en succes.

Skovområdet ved Moesgård udlægges som vild naturskov

Aarhus Kommunes skovområde syd for byen ved Moesgård har en unik natur på nationalt niveau. I Alternativet har vi en vision om at skabe et større sammenhængende naturbeskyttelsesområde, i samme stil som statens urørte skov. Ideen er at skabe et naturreservat, der beskytter og udvikler området til gavn og glæde for natur og naturglade borgere og turister. Det vil løfte naturen helt op i international klasse og gøre Aarhus til en ægte naturkommune.

90% økologi for alle børn og unge

Alternativet vil hæve ambitionen for økologi for Børne- og Unge området, så det her mindst 90% økologi. Det er så vigtigt, at vi sikrer vores børn og unges sundhed allerede fra en tidlig alder. Ny forskning peger utvetydigt på, at pesticider kan skade den kognitive udvikling i børns hjerner. Herudover peger anden forskning også på øvrige sundhedsskadelige virkninger. Med det in mente mener vi, at Aarhus Kommune ubetinget har et ansvar for at tilbyde særligt vores børn og unge mad uden sprøjtegift.

Sæt daginstitutionerne fri

I Alternativet ønsker vi at sætte de offentlige institutioner og herunder daginstitutionerne mere fri. Det pædagogiske personale skal - i samarbejde med forældre og børn - have større frihed til at udvikle lige netop de børnemiljøer, de ønsker og drømmer om. Vi ønsker at give tilliden tilbage til institutionerne, så der kan udvikles pædagogik og et hverdagsliv ud fra, hvad der fungerer mest optimalt for den specifikke institution og dennes børnegruppe. Bureaukratiske rapporter og administrative krav skal begrænses så meget som muligt for at give plads til denne frihed.

Demokratisering af budgetprocessen (forslag sammen med SF)

Over alt i verden er der flere og flere borgere med til at pege på, hvordan skattekronerne i deres kommune, region eller delstat skal bringes i spil. I Danmark og Aarhus Kommune ser vi enkeltstående projekter med afgrænsede budgetter, imens der er andre dele af verden er tale om store millionbeløb, som borgerne kan være med til beslutte anvendelsen af – fx i New York og Paris. Vi ønsker at lade os inspirere yderligere af de spændende erfaringer med demokratisering af budgetprocesserne ved at udvide og bygge ovenpå den tidligere afprøvning af deltagerbudgetproces i 2013-17.

SE VEDHÆFTEDE DOKUMENT FOR ALLE FORSLAG - SAMT ALTERNATIVE SPAREFORSLAG TIL AT INVESTERE I KLIMASEKRETARIATET.

For yderligere kontakt

Byrådsmedlem Liv Gro Jensen, liv.gro.jensen@aarhus.dk, 20 56 64 01

Byrådssekretær Sander Jensen, sander.jensen@alternativet.dk, 30 28 84 42

Alle forslag budget 2019 Alternativet.pdf (249.8 KB)