Å Guldborgsunds årsmøde - dagsorden, opstilingsgrundlag og forslag

Dagsordener for årsmøder 15.03.2020 i kommuneforeningerne Alternativet Lolland og Alternativet Guldborgsund

Møderne bliver afholdt på adressen Hovbøllevej 4, 4880 Nysted

Dagsorden for Årsmødet i Alternativet Lolland kl. 13:00-14:00

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referent(er)

 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 5. Behandling af forslag fra medlemmerne*

 6. Valg til bestyrelsen

 7. Valg af revisor

 8. Eventuelt

Dagsorden for Årsmødet i Alternativet Guldborgsund kl. 14:00-15:00

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referent

 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 5. Behandling af forslag fra medlemmerne*

 6. Valg til bestyrelsen

 7. Valg af revisor

 8. Eventuelt

Dagsorden for Årsmødet i Alternativet Lolland-Falster kl. 15:15-17:00

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referent

 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 5. Behandling af forslag fra medlemmerne

 6. Valg til bestyrelsen

 7. Valg af revisor

 8. Eventuelt

 • Hvis forslaget om sammenlægning af Alternativet Lolland og Guldborgsund til kommuneforeningen Alternativet Lolland-Falster vedtages, så gennemføres dagsordenens punkt 6-8 ikke, men udskydes til årsmødet for Alternativet Lolland-Falster kl. 15:15-17:00

Forslag til Årsmødet i Alternativet Guldborgsund 15. marts 2020

Kommuneforeningen Alternativet Guldborgsund ændres til at hedde Alternativet Lolland-Falster og dækker kommunerne Guldborgsund og Lolland.

Foreningen Alternativet Lolland-Falster får sine egne vedtægter – her vedlagt til årsmødets beslutning.

Hvis dette ændringsforslag vedtages på årsmødet 15. marts med 2/3 flertal sluttes årsmødet for Alternativet Guldborgsund og de fremmødte medlemmer fra begge foreninger (Lolland og Falster) går videre med dagsordenen for Alternativet Lolland-Falster.

Med venlig hilsen

Ulla Munksgaard (kasserer i bestyrelsen for Alternativet Guldborgsund)

Anna Eisler (forperson i bestyrelsen for Alternativet Guldborgsund)

Opstillingsgrundlag-CharlotteFoss.pdf (28.7 KB) Præsentation af Ullas kandidatur til bestyrelsen i Alternativet Guldborgsund.pdf (143.5 KB) Vedtægtsforslag Lolland-Falster 15.03.2020.pdf (224.8 KB)