9 konkrete inspirations forslag til hvad vi kan gøre i Alternativet nu

ALTERNATIVET- VI VIL SKABE FORANDRING

9 konkrete inspirations forslag til hvad vi kan gøre i Alternativet nu.

Værdier, debatdogmer og politisk kultur
Hvordan sikrer vi, at vi har lært af vores fejl og hvilken tiltag kan vi gøre som parti, for at vi i højere grad lever den forandring, vi ønsker. Vi kunne nedsætte en tænketank, som kunne fordybe sig og vende tilbage med deres tanker, forslag og eventuelle nye initiativer.

Strategi, mål og handleplan
POFO har med inputs fra medlemmer, lavet sigte punkter og er ved at færdiggøre strategi. Næste skridt er ud fra vores strategi, at der skal laves en klar, tydelig og gennemsigtig handleplan og sættes mål.

Tema grupper på tværs af landet
Vi kan lave zoom-gruppemøder med vores forskelige politik områder. Disse gruppers formål kunne være:

  1. Udvikle på det specifikke politiske område.
  2. Udforme politiske forslag ud fra eksisterede politik som kan stilles i folketinget.
  3. Udforme forslag ud fra eksisterede polititik, som byrådene kan stille i byrådsalen.
  4. Lave en POLA på emnet.
  5. Have fingrene på pulsen i forhold til nyt på området.

Christiansborg
Alternativet skal stille en masse forslag i salen. Vi skal være et parti, der sætter dagsordenen. Disse forslag skal blandt andet komme fra de politiske temagrupper.

Årsmødet
Vores årsmøde skal tilrettelægges sådan, at medlemmernes stemme kommer maksimalt i spil.

  1. Politiske temagrupper og andre grupper kan nedsættes her på tværs af landet.
  2. Medlemmerne kan være med til at bestemme, hvad vi skal prioriterer politisk det næste år.

Gennemsigtighed
Det er vigtigt med mange nyhedsbreve fra vores politiske leder og hovedbestyrelsen. Det er vigtigt med stor gennemsigtighed.

Nyt navn
Jeg har set nogen forslå partiet et nyt navn. Det syntes jeg vi skal reflektere lidt over. Det kan være godt at give slip på noget som et navn og på den måde give en ny start.

Byrådsvalget
Vi skal sætte mange sejl ind her. Vi skal finde meget stærke konkrete fælles politiske forslag og vi skal i lokalafdeling og som enkelt kandidat også have hver vores. Vi skal desuden finde en strategi, hvor vi skal se, om vi kan finde kandidater i nogle kommuner, hvor vi ikke har lokalkredse.

Demokratisk bundlinje
Jeg mener Alternativets tre bundlinjer skal blive til fire. Vi skal udover den grønne, sociale og økonomiske bundlinje også have en demokratisk bundlinje. Vi kan herved hele tiden være opmærksomme på, om det vi mener og beslutter, også er besluttet på den bedst mulige demokratiske vis. Vi skal derudover også organisere os, så vi sikrer en god demokratisk bundlinje i vores parti.

2 Synes om

Hej, noget jeg har tænk på når forslagene er færdige,
at få en dygtigt reklame bureau, til at gøre agumenterne mere salgsbare.
Finn

2 Synes om

Demokratisk bundlinje er en vigtig ting at få indført i den næste udgave af Å. Den skal dog også vise transparens i vores organisation. Det er derfor vigtigt at få de to elementer sammenkædet og italesat.

Vi skal have kastet tidligere tiders unoder af os og fremstå seriøse. om nødvendigt må der laves regler.

3 Synes om