75 millioner kroner til grøn bustrafik

Alternativet indgik idag den 22. april en aftale med regeringen og dens støttepartier

Aftalens punkter:

:white_check_mark: Transportministeriet skal indgå klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik med landets største kommuner

:white_check_mark: 75 millioner kroner til grøn regional bustrafik og grøn bustrafik på øerne.

Josephine Fock, Alternativets politiske leder: “Jeg er glad for, at vi har opnået enighed om at udmønte endnu en del af finansloven til den grønne omstilling. Med denne aftale fremmer vi den grønne kollektive trafik og antallet af busser på grønne energiformer på tværs af landet og sikrer klimasamarbejdsaftaler med landets største kommuner”

Transportministeriet: https://bit.ly/2zn05Jz

#GrønGenstart #Alternativet

2 Likes