5 aktuelle og en invitation

Fem aktuelle emner og en invitation

Initiativgruppen mødes på tirsdag hos kenneth i Thorsager
• Vi kan vælge Jakob ind i Syddjurs Spildevand’s bestyrelse NU
• Høring om visionen for Syddjurs - lige NU, Mette skriver om det
• Kenneth og Sarah søger mod Folketinget - Opstillingsmøde 17.3 i Århus
• Grønne arbejdspladser - møde på mandag i Grenå, den 12.3
• Samvær og affaldsindsamling den 22. april kl. 10 - 14

Og så minder vi om

  • Årsmødet i Syddjurs den 9. april kl. 19-22. Indkaldelsen er udsendt.
    Vi kommer til at tale om en ny struktur i vores lille forening.

  • Landsmødet i Alternativet, i Odense 5-6 maj. Vil du med? Vi er flere, der tager afsted –
    og jo flere - jo bedre og sjovere er det. Send et hej til syddjurs@alternativet, hvis du vil med.
    Du kan læse om mødet her: https://alternativet.dk/arkiv/landsmode

Næste uge - helt kort:

Initiativgruppemødet på tirsdag kl. 20 er flyttet til Thorsager, Thorsgade 2b hos Kenneth og Dagmar. Mødet er omtalt i forrige nyhedsbrev. Alle er velkomne.

Jakob Baungaard stiller op til bestyrelsesvalget i Djurs Spildevand.
Læs nedenfor, hvad Jakob selv skriver. Du kan stemme her:
https://stemonline.dk/syddjursspildevand

Høring om visionen for Syddjurs - foregår lige NU - og du kan deltage.
visionen er her.
Læs nedenfor, hvad Mette skriver om borgerinddragelse, og om hvordan hun fik høringsrunden presset ind i processen.

Kenneth og Sarah søger mod Folketinget - Opstillingsmøde 17.3 i Århus
Opstillingsmøde på Dokk1 i Århus lørdag d. 17. marts mellem kl. 12.00 og 15.00.
Du kan læse mere og se programmet i mailen fra Storkredsen i lørdags, den 3/3.
Vi arrangerer fælles kørsel til mødet. Skriv hvis du vil med. syddjurs@alternativet.dk

Grønne Arbejdspladser: offentligt møde i Grenå
på mandag, den 12. marts kl 19.00 i 3F´s Lokaler, trekanten 30, 8500 Grenaa.
Alternativet Syddjurs er med-arrangør i samarbejde med Rødt-Grønt Forum.
Arrangementet omtales nedenfor.

Invitationen: Lumskebugten, samvær og affaldsindsamling den 22. april v/ Mette
Vi be’r dig reservere søndag den 22. april kl. 10 - 14, hvor Mette inviterer alle til at deltage i DN’s affaldsindsamling (10-12) og efterfølgende samvær (12-14).
Mere følger.

Følg med - kontakt os - og mød op:
Du kan også følge alt dette på facebook, gruppen Alternativet Syddjurs.
Du kan skrive til os på Syddjurs@alternativet.dk.
Og du er velkommen til mødet på tirsdag i Thorsager

Og så lidt uddybende om
• Syddjurs Spildevand – stem på Jakob
• Høring om visionen for Syddjurs er i gang
• Grønne Arbejdspladser - mødet på mandag

Syddjurs Spildevand
Alternativet har i forvejen fået Kenneth Degnbol valgt ind som partiets repræsentant i bestyrelsen for Syddjurs Spildevand og nu stiller Jakob op for at blive valgt som bruger-repræsentant for at skubbe på for den grønne omstilling.
Kunderne i Syddjurs Spildevand A/S skal vælge to repræsentanter og to suppleanter til bestyrelsen for en periode på fire år fra april 2018 til marts 2022.
Hver husstand har én stemme.

Jakob skriver:
Spildevand er energi og muligheder
Vidste du godt, at spildevand i dag kan laves om til plastik?
Eller at vi kan trække energi og gødning ud af spildevandet og drive et spildevandsanlæg CO2-positivt?
Eller at vi kan reducere omkostningerne til rensning af spildevandet ved at udnytte ressourcerne optimalt?
Det er sund fornuft og det kan vi opnå gennem innovation, samarbejde, vilje og ikke mindst mod.
Jeg stiller op til bestyrelsesvalget i Syddjurs Spildevand for at præge selskabet til at arbejde mere grønt.
Så selvom det er mandag aften og spildevand næppe slår Badehotellet eller Superliga, så hop alligevel ind og læs lidt mere om kandidaterne og afgiv en stemme (tager kun 1 minut hvis du er hurtig).
Du kan stemme her:
https://stemonline.dk/syddjursspildevand

Høring om visionen for Syddjurs er i gang
Mette skriver på sin facebook-side:
Borgerinvolvering, borgerinddragelse, samskabelse… Ja der er mange ord for samme ting! Og der er mange måder at gøre det på som politiker - den helt traditionelle hvor man drøfter sagerne med sit bagland, den hvor man deltager i borgermøder eller lignende og tit møder de mest engagerede borgere i et lokalområde, når man giver borgere mulighed for at lave høringssvar, det spontane eller iscenesatte møde med en enkelt borger og mange mange andre.
Jeg og Alternativet har en drøm om at borgerinvolvering er alle de ovenstående ting plus en helt masse andet. En drøm om at borgerinvolvering er mere og andet end at sætte et kryds hvert fjerde år for at give sit mandat til den kandidat man tror og håber på kan repræsentere ens holdninger og værdier bedst.
Borgerinvolvering er ikke altid den nemmeste eller hurtigste løsning men jeg tror på at det er en metode til at skabe et involverende og nærværende lokaldemokrati hvor vi i langt højere grad får skabt interesse blandt mange flere for både lokalsamfundene men også kommunen som hele.
Jeg ved ganske godt at jeg ikke har patent på borgerinvolvering og heldigvis for det! For jeg har se at der er en stor interesse blandt mine byrådskollegaer og også en masse initiativer til at skabe mere og bedre borgerinvolvering - senest har jeg hørt at Socialdemokraterne flytter deres månedlige gruppemøder ud på forskellige lokaliteter i kommunen hvor der hver gang bliver spørgetime/dialogtime for de lokale borgere i det område! Super god ide!
Jeg har dog også selv fået sat et lille aftryk på kommunens arbejde med borgerinvolvering. Lige for tiden arbejder vi med at formulere en vision for Syddjurs Kommune og her fik jeg til forrige byrådsmødet indføjet at der skal være en mulighed for borgerinvolvering. Dette har betydet at det de næste to uger er muligt for alle borgere at komme med deres visioner for Syddjurs kommune! Dette gøres først og fremmest ved at indsende jeres visioner og derefter ved muligheden for at deltage i et digitalt borgermøde efter vores næste byrådsmøde d.21.marts. Se mere på https://www.syddjurs.dk/nyvision
Man kunne sagtens have ønsket sig en meget mere ambitiøs borgerinvolvering på dette område men da tidsplanen allerede var lagt inden vi i byrådet fik mulighed for at se den, er dette hvad der kunne lade sig gøre uden at skubbe helt visionsprocessen og med den processen for den efterfølgende kommuneplan.
Og så kunne jeg vildt godt tænke mig at høre jeres tanker om borgerinvolvering! Hvad virker? Hvad virker ikke? Hvordan drømmer I om i forhold til borgerinvolvering og skal det måske hedde noget helt andet?
Skriv til mig på mefog@syddjurs.dk

Link til visionen

Grønne Arbejdspladser - mødet på mandag
Alternativet syddjurs er gået ind i et samarbejde med en række partier og organisationer for at skabe arrangementer, vi ikke kan løfte alene.
Første arrangement, hvor vi er med:

Samarbejdet Rødt Grønt Forum arrangerer offentligt møde om GRØNNE JOB, mandag d. 12.03.2018 kl. 19,00 i 3F´s Lokaler, trekanten 30, 8500 Grenaa.

På mødet vil Miljø- og arbejdsmiljøpolitisk konsulent Jesper Lund Larsen fra 3F´s Grønne Gruppe holde et oplæg om deres tanker om grønne job og fremtiden for dette område. 3F´s Grønne Gruppe har taget initiativ til at sætte fokus på, hvor mange muligheder og hvilken fremtid der er for at udvikle konceptet grønne job til gavn for beskæftigelsen og miljøet.
Derefter vil direktør Henning Jensen, Novopan Træindustri fortælle om deres virksomhed og hvilken produktion og beskæftigelse de i mange år har haft indenfor det grønne område. Djursland er ikke bagud på det grønne område og Novopan er måske Danmarks største genbrugsvirksomhed. På deres hjemmeside står der:
Grønne spånplader på miljøets betingelser…!
Det betyder, at NOVOPAN slutter cirklen ved…
• at anvende miljørigtige råvarer fra overskudsmateriale fra de danske skove,
træ- og møbelindustri
• at producere spånplader så energivenligt som muligt
• at producere spånplader med mest mulig hensyn til arbejdsmiljøet
• at levere færdige spånplader, der kan indgå miljømæssigt forsvarligt i enhver
sammenhæng.

Efter de spændende oplæg og en kort kaffe pause vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål til oplægsholderne. Vi håber på en god og udbytterig aften.

MEDARRANGØR: LO Djursland, SF Nord & Syd, EL Syddjurs, S Syddjurs, Alternativet Syddjurs. SFOF Djursland.