3-i-1: Naturpolitik med Christian Poll, Årsmøde, Opstillingsmøde

Kære Alternativist i Ringsted

Så er der ca en uge til vi holder Årsmøde i Alternativet Ringsted. Det
foregår

Onsdag d. 15. marts kl 19

i

Ringsted Kulturhus, Cafeen
Søgade 3
4100 Ringsted

Bemærk: Stedet er ændret i forhold til den seneste indkaldelse.

Vi starter aftenen med et oplæg af Christian Poll, miljø- og
naturordfører for Alternativet, om naturpolitik - med mulighed for
efterfølgende spørgsmål og debat.

Derefter går vi til den mere formelle del af Årsmødet, hvor vi bl.a.
skal have valgt en bestyrelse. Der er 3 fra den gamle bestyrelse
(Annette, Camilla og Nis) - der genopstiller, og vi skal derfor have
valgt mindst 2 nye medlemmer, gerne flere, samt suppleanter. Kunne du eventuelt være
interesseret i at være med i bestyrelsen, så kontakt gerne et af de
genopstillende medlemmer.

Bemærk: I følge vedtægterne skal kandidater til bestyrelsen meddele
deres kandidatur 3 uger inden mødet. Vi mangler kandidater, så den
afgående bestyrelse foreslår at vi afviger fra vedtægterne, og
accepterer opstillinger på selve Årsmødet.

Til slut afholder vi opstillingsmøde for kandidater til kommunalvalget.
Der er pt indkommet een kandidat, Nicky Petersen. Mødet vil derfor bestå
af en præsentation af Nicky, en mulighed for at stille spørgsmål - og
måske en generel samtale om kommunalpolitik.

Dagsorden for Årsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
 6. Valg til bestyrelsen. Der skal vælges mindst 5 personer samt evt
  suppleanter.
 7. Valg af revisor(er)
 8. Eventuelt

Dagsorden for Opstillingsmødet

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
 2. Gennemgang af procedurerne for opstilling
 3. Præsentation af potentielle kandidater til kommunalvalget
 4. Beslutning om opstilling til kommunalvalget