2018 - Byrådsarbejdet er i gang

Velkommen til 2018 i Alternativet Syddjurs
Her kan du læse om

 • Netværk omkring byrådsarbejdet
 • Samarbejde med andre partier
 • Kandidater til Folketingsvalget
 • Får du for mange eller få nyhedsbreve?
 • Intern mailingliste

Vi er i gang i det nye år, med stor kraft. Meget nyt sker, det er svært at følge med, men det er spændende.
Vi var 12 til medlemsmødet torsdag i sidste uge, og 6 af os var igen på farten lørdag, til halvårsmødet i Ringsted. Jeg er helt høj oven på det, så spændende var det:

Hvad siger du til at høre om et arrangement for pædagoger, forældre og politikere, der mødes som privatpersoner for at drøfte visionen for det gode børneliv. Det er gjort på Fyn, med Helle og Brian som igangsættere. De rykker. Du kan læse mere om dem lige her
Vi arbejder på at få et samarbejde igang med dem. en det kræver penge (er der en fundraiser derude?).

Og medlemsmødet, med Carolina Maier og med udfoldelsen af den grønne paraply.
Det var dejligt at høre Carolina med fornyet optimisme og folketingsgruppens planer for det kommende år. De vil komme med udspil om Den Grønne Omstilling og om det Demokratiske Håb. De vil plante nyt håb og lade det gamle vokse.

Og så gik vi igang med at planlægge det kommende år, med byråd, med politik, og ikke mindst med helt andre former for at medvirke til udviklingen af Syddjurs med events af mange slags. Læs blot videre.

Netværket omkring Mette i byrådet
Vi opbygger et stærkt netværk omkring Mettes arbejde i byrådet med en række arbejdsgrupper. Meget faldt på plads, og der er plads til flere. Har du lyst? Du kan se her, hvad det handler om:

Netværket består lige nu af

 • fagpolitiske læsegrupper
 • fagpersoner med viden, vi kan trække på, når der er brug for det
 • tovholdere og arbejdsgrupper for særlige områder: foreløbig
 • — bæredygtighedssekretariatet (Jakob er to vholder)
 • — IT til borgerinvolvering og data-sikkerhed (Frank er tovholder)
 • En event-gruppe (Uffe er tovholder, Lars Erik og Danny er med)
 • Politik - udviklingsgrupper

Hvordan kan du være med:
du kan forholde dig helt passivt og støtte gennem dit medlemskab
du kan fortælle os, hvis vi må bruge din viden inden for særlige områder
du kan deltage i arbejdet med bæredygtighedssekretariat, IT, Øko-kommune eller andet, du kunne tænke dig at mødes med nogen om. Skriv til os. eller ring. OG
du kan deltage i en læsegruppe inden for udvalgene under byrådet:

Vi har lige nu følgende fagpolitiske læsegrupper:

 • Arbejdsmarked og beskæftigelse (AU) Uffe
 • Udvalget for familie og institutioner (FI) Astrid
 • Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) Arne, Knud
 • Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Arne, Uffe
 • Udvalget for sundhed, ældre, social (SÆ) Jørgen
 • Økonomiudvalget (ØK) Kenneth, Jørgen
  Og vi skal have en eller to, der følger byrådets arbejde.

Disse grupper følger udvalgenes arbejde og skriver korte mails til Mette om vigtige emner- og især, hvor der er brug for opmærksomhed.

Hvis du har lyst til at være med - så skriv til syddjurs@alternativet.dk
Og det gælder også, hvis du har en viden, der kunne blive relevant på et tidspunkt.

Følg Mettes arbejde
Mette orienterer løbende på sin facebook-side, som du finder lige her

Og du er altid velkommen til at skrive til Mette og fortælle, hvad du har på hjerte, eller at stille spørgsmål og forslag: mefog@syddjurs.dk . Og du kan bede om at hun sender dig opslagene, hvis du ikke er på facebook.

Arbejdsgrupper og andet
I år er bæredygtighedssekretariatet i forgrunden med henblik på kommunens budget for 2019. Ved siden af det vil vi løbende arbejde med emner som Økokommune og cirkulær økonomi, Politiske laboratorier, iværksætteri, IT og datasikkerhed, og andet.
Har du viden du vil stille til rådighed - eller interesse i at arbejde med noget af dette, kan du ringe/skrive til os - eller kontakte os, når vi ses. Der kan være andre forslag - foreløbig handler det om at netværke, skabe forbindelse mellem jer, der har fælles interesser:

Politiske Laboratorier - forslag:

 • Skole Mette, Sarah,
 • Affaldssortering Sarah
 • Sundhed Jørgen
 • Det Gode Børneliv Danny, Sarah, Astrid

Emnegrupper

 • erhverv/Iværksætteri Frank, Uffe
 • Sundhed Jørgen
 • Økokommune (Uffe, Knud)
 • Ældre Jørgen
 • Event - gruppe: Uffe, Danny, Lars Erik

Event - forslag:

 • Byttemarkeder
 • Fællesspisning
 • Affaldsindsamling den 22. april (del af Danmarks Naturfrednings arr).
 • Naturvandring i Mols Bjerge
 • Affaldsindsamling den 22. april

Vi opretter en mail-liste for alle aktive og jer, der gerne vil høre lidt mere end nyhedsbrevene.
se sidst i nyhedsbrevet.

Samarbejde med de andre partier
Vi er en del af et rødt-grønt flertal i byrådet og vil samarbejde med de andre partier.
Vores første sag hedder bæredygtighedssekretatiatet, som vi bragte i spil ved forhandlingerne om konstitueringen. Ole Bollesen har taget det til sig, og Jakob Baungaard er vores tovholder på sagen og vil holde et møde med Ole B. i februar måned.

Vi er inviteret med i et tværpolitisk samarbejde, Rødt Grønt Forum, der arbejder med demokratisk og politisk oplysningsarbejde. Der er to arrangementer planlagt, og vi kan bruge dette forum som en platform for vore forslag, eksempelvis Politiske Laboratorier om skole, sundhed osv.

de planlagte arrangementer er:

a) offentligt møde i Grenå om grønne arbejdspladser 12. marts: Jesper Lund Larsen, 3F vil gerne komme, og oplæg fra 2 lokale grønne firmaer

b) Møde sammen med DN med Kjeld Hansen den 22 maj:
NATUREN SVIGTET - Når staten ikke vil, må vi selv redde naturen – men hvordan?
Kjeld Hansen er interessant, du kan følge ham på www.gylle.dk.

Vil du være med i dette rød-grønne samarbejde for Alternativet (der kan være 2-3 deltagere)? Så skriv eller ring. Knud er den ene.

Kandidater til Folketingsvalget
Kunne du tænke dig at være vores lokale Folketingskandidat?
Hvis du ønsker at stille op, så send dit opstillingsgrundlag til storkredsens tovholder for kandidatudvalget, Thomas Quist på thomasqdk@yahoo.com senest d. 3. februar. Thomas kan også svare på spørgsmål i forbindelse med opstilling.

For mange eller få nyhedsbreve?
Du bestemmer selv, om du vil modtage disse nyhedsbreve fra os.
Du kan ændre på, hvad du modtager således:
Gå ind på alleos: klik her
vælg: se din profil (grøn)
vælg: ret din profil (blå)
vælg: nyhedsbreve
Her kan du til- og fravælge nyhedsbreve fra Syddjurs og fra alle andre afdelinger af Alternativet.

Mailingliste
Fremover vil vi også benytte mails mellem medlemmer, der ønsker mere info og udveksling om det, der sker. Vil du med på denne liste - så skriv, hvis du ikke allerede er tilmeldt listen.
Og vi benytter fortsat facebook-gruppen Alternativet Syddjurs til info.

Henvendelse:
skriv til syddjurs@alternativet.dk hvis du har noget på hjerte.
Eller ring til Jørgen, 26 20 22 72 (ferie 31/1 - 16/2).

Og du kan også skrive til Mette: mefog@syddjurs.dk .

Ordene var mange.Tak til jer der læste med.

Og fortsat god week-end

Jørgen

forperson i Alternativet Syddjurs