2 forslag til vedtægtsændringer til årsmødet 21.3. 2017

Der er indkommet to forslag til vedtægtsændringer til årsmødet i Alternativet Hvidovre den 21.3. 2017.
Årsmødet foregår tirsdag den 21. marts 2017 kl 19.00 i Værestedet, Vestre Kvartergade 5, 2650 Hvidovre.

Forslag til vedtægtsændring - tilføjelse til § 14 - vedr. partiskat:
Forslag til tilføjelse til vedtægtens § 14, stk 4.pdf (46.5 KB)

Forslag til vedtægtsændring § 5 og § 10 - vedr. valg af repræsentanter til udvalg i Københavns Omegns Storkreds:
Vedtægtsændringer af § 5 og § 10 til “Vedtægter for lokalforeningen Alternativet Hvidovre”.pdf (48.9 KB)