13 i europol med dansk medbestemmelse

Fem af Folketingets partier – Konservative, Venstre, Radikale, Socialdemokratiet og SF - er blevet enige om at holde folkeafstemning om opgivelse af den danske undtagelse for retspolitik.
Deres forslag er desværre formuleret, så de fem partier fremover selv – bag lukkede døre – kan beslutte, hvad Danmark skal være med i. Virkningerne og rækkevidden kender vi derfor ikke.

Vi vil helst deltage helt og fuldt i det europæiske politisamarbejde i Europol med fuld dansk medbestemmelse i stedet for at indgå en såkaldt parallelaftale. Vi vil principielt gerne give afkald på lidt selvbestemmelse for at få medbestemmelse i de grænseoverskridende spørgsmål, vi ikke har mulighed for selv at kontrollere.

Alternativet til det nuværende EU er et EU kendetegnet ved fuld åbenhed, nærhed og demokrati og en langt mere progressiv tilgang til udviklingen af et bæredygtigt Europa til gavn for alle medlemsstater og deres borgere.