12 gør eu åbent, nært og demokratisk

Den 2. juni 1992 stemte et flertal af danskerne nej til Maastricht-traktaten. Det danske nej forstærkede erkendelsen af behovet for de reformer med åbenhed, nærhed og demokrati, som efterfølgende blev gennemført.

Men vi skal videre med flere reformer. Her er Alternativets enkle forslag:

Åbenhed: Alle møder om EU-lovgivning bør være åbne, og alle forberedelser til lovgivning bør lægges på internettet, så borgerne kan følge med og få indflydelse, før lovene er besluttet.
Alle EU’s folkevalgte skal have mindst samme adgang til forhandlingsdokumenter og referater som de tyske folkevalgte.

Nærhed: EU har i dag over 40.000 forordninger og direktiver. . De bør gennemgås med en tættekam ud fra nærhedsprincippet. EU skal fokusere på den grønne omstilling og ikke blande sig i sager, som kan afgøres lige så godt og tættere på borgerne gennem nationale parlamenter.Nye love bør forsynes med bortfaldsklausuler, så de falder bort efter et antal år, med mindre de forinden er blevet fornyet.

Demokrati: Den danske regering skal sikre et specifikt forhandlingsmandat fra folketinget. EU-lovgivning skal også behandles i de nationale parlamenter, som bør beslutte landets bidrag til den fælles beslutningsproces. EU-lovene skal fremover så vedtages endeligt af Europa-Parlamentet. Folketingets fagudvalg må behandle forslag til forordninger og direktiver på deres fagområder og komme med indstilling til Europaudvalget, som skal instruere de danske forhandlere i et tillidsfuldt samarbejde med regeringen.

Nye mål: EU skal have mål for miljø, demokrati og social balance. Rettighederne skal definere udviklingen i EU, på samme måde som retten til den frie bevægelighed har gjort det

  1. Borgerlige frihedsrettigheder: I den digitaliserede verden bliver borgerrettigheder, som eksempelvis privatlivets fred reelt ikke respekteret. EU bør gå i spidsen for at udforme regler og praksisser, der effektivt sikrer, at den Europæiske Menneskerettighedskonvention respekteres og efterleves i Europa. EU bør bruge sin rolle som blød supermagt til at få indført en effektiv, global beskyttelse af privatlivets fred.
  2. Deling af den lovgivende og den udøvende magt. Kommissionens rolle må afgrænses til at være udøvende, samtidig med, at EU-parlamentet tildeles lovgivningsinitiativ.
1 Synes om