11 dansk løn til udenlandske arbejdere

forslag→politiskforum

(Steen) #1

Udlændinge skal være hjerteligt velkomne på det danske arbejdsmarked, men de skal ansættes på overenskomstmæssige vilkår og betale skat som andre borgere.

EU-Domstolen har gjort det for let at komme til andre EU-lande og få udbetalt børnepenge, SU og andre sociale ydelser. Alternativet støtter, at reglerne gås grundigt efter.

Målet må være, at alle skal have ret til social omsorg i ét land. Ingen skal fratages deres sociale rettigheder, når de flytter, og ingen skal få dobbelte rettigheder ved at flytte til et andet land.
Alternativet er med i kampen mod social dumping, så vores løn- og overenskomstforhold ikke undergraves samtidig med, at vi vil gøre det lettere for unge at tage arbejde og praktikantophold i andre lande.


(Jan Kristoffersen) #2

Jeg tror dette kapitel kunne trænge til en revision:

"Udlændinge er selvfølgelig også velkomne på det danske arbejdsmarked, og skal hverken behandles dårligere eller bedre end andre borgere. Det gælder overenskomster og skattevilkår.

Alternativet er med i kampen mod social dumping, så løn og overenskomstforhold ikke undergraves samtidig med, at vi vil gøre det lettere for unge at tage arbejde og praktikophold i andre lande.

EU-domstolens praksis har også været medvirkende til forvirring om gældende ret på områder som børnepenge, SU og andre sociale ydelser. Alternativet støtter, at reglerne gås grundigt efter."

Baggrunden for cuttet er, at det jo rent faktisk er sådan, at det mål der beskrives faktisk er målet allerede nu. Altså social sikring i et land - spørgsmålet er hvilke kriterier medlemsstaten kan sætte for tildeling,

Se eventuelt denne;