10 transnationale skal også betale skat

forslag→politiskforum

(Steen) #1

Skatten på arbejde er høj i mange EU-lande. Samtidig er der brug for flere indtægter til at finansiere den nødvendige omstilling af kloden til fuld bæredygtighed.

Miljøbelastning og alt forbrug af knappe ressourcer bør beskattes med fælles minimumssatser, så beskatning i et land ikke blot medfører indkøb fra nabolandene. Der skal arbejdes for en fælles minimumsskat for selskaber i EU, så medlemslandene ikke fristes til at konkurrere med hinanden om den laveste sats i iveren efter at tiltrække kapital.

Transnationale selskaber skal betale skat, hvor indtægterne er tjent. Selskaber skal ikke kunne trække penge ud af udviklingslandene uden at betale skat. Hvis selskaber ikke kan bevise fordelingen af overskud, bør beskatningen fordeles efter omsætningen i de forskellige lande.

Alternativet vil stoppe alle skattely ved ganske enkelt at forbyde finansielle transaktioner med lande, som ”stjæler” skatteindtægter fra EU-landene, og arbejde for en skat på finansielle transaktioner generelt.