1. Nyhedsbrev april, Alternativet Lokalforening for Vejle og Opland

Kære alle,

Husk mandagsmødet i aften kl 19 i Bygningen Vejle.
På dagsordenen er; EU er en mærkelig størrelse, som de fleste står af på, især alle institutionerne. Men alt for meget af det rod, som vi synes EU laver kommer for det meste fra de nationale regeringer. EU-parlamentet har været dygtig og derved fået mere indflydelse i forhold til Kommissionen og Rådet og det er godt for demokratiet i Europa. Men indflydelsen kommer ikke af sig selv. Kun ved at parlamentet har en stærk folkelig opbakning ved valget, kan det fortsat styrke sin indflydelse.
På mandag kigger vi på hvorfor Alternativet er gået sammen med alternative partier i EU i European Spring i bestræbelserne på at få større gennemslagskraft og hvad det kan betyde for fremtidige valg til EU-parlamentet.

Og så lidt nyt fra Ove og sundhedsfronten

 1. Svar på henvendelse fra Sundheds og Ældre ministeriet, at der er nedsat en arbejdsgruppe der arbejder med revidering af journalføring i sygdom. Det er bl.a. givet mulighed for, at det i journalen kan skrives såfremt en sygdom er helbredt.
 2. Recept problemer omkring medicin udskrivning når medicin falder og stiger i pris f.eks. blodtryksmedicin hvor 5 mg. er billigst og patienten skal have 10 mg. så må det ikke udleveres 2x5 mg. så skal recepten ændres, og når 10 mg. er blevet billigere så skal recepten så ændres igen. Alt det koster skatteyderne penge og er uhensigtsmæssigt.
  Jeg har overfor Sundheds og Ældre ministeriet krævet reglerne ændret, så de kan imødekomme stighninger og fald i medicin priser på en mere hensigtsmæssig måde.
  3 .Samtale med Region Syd omkring indkøb af medicin for, at få presset det i bund. Det resulterede i et fælles Nordisk samarbejde, hvor det lykkes Regionerne, at få en markant prisnedsættelse, - meddelt i dagspressen.
  4.Klage afsendt til Folketingets Ombudsmand omkring sagsbehandlingen og de spørgsmål der er afsendt omkring Lægemiddelsstyrelsens økonomi.
 3. Klage på vej til Folketingets Ombudsmand omkring Rigsadvokatens afgørelse om Retur kommision og manglende valgmuligheder ved indkøb af halal produkter hvor medicin også indgår. (Religions frihed)
 4. Henvendelse til EU ordfører Rasmus Nordqvist omkring EU godkendelse af nye kemiske produkter hvor alle 28 blev godkendt uden undersøgelser.
  mvh.
  Ove Kjær Kristensen

Det var alt for denne gang - vi skrives, læses, høres, ses ved
Alt det bedste
Lars