1. indkaldelse Årsmøde, Alternativet Vejle & Opland

AlternativetAa admin:///mediaVejleKommune

Indkaldelse til Ordinært Årsmøde
med Politisk diskussion om Alternativets fremtid.
Mandag d. 28.3.22 kl. 18.00 – 21.00
Bygningen
Ved Anlæget 14B
7100 Vejle

Dagsorden for årsmødet.
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og referent.
3. Beretning fra bestyrelsen.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
5. Behandling af forslag fra medlemmerne.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet samt kandidatur til valg skal være fremsendt til bestyrelsen senest 28.2.22
Vi kan godt bruge flere kandidater!

  1. Forperson Hans Fonsbøl lægger på baggrund af Partiets valg-evaluering og udmeldinger i øvrigt op til drøftelse af Alternativets politiske strategi frem mod folketingsvalget, som nok kommer i 2023. Kan vi fra Vejle komme med et politisk udspil til Alternativets Landsmøde d. 7.- 8.5.22?