1.4 Mærkesag - Stærk og sikker IT i hele samfundet

Forslagets tekst

Alternativet ønsker, at de IT-ydelser, som det offentlige udbyder, er så sikre som muligt og bygger på ny viden og teknologi. Den måde som det offentlige hidtil har sat IT-ydelser i udbud på har skabt monopol-lignende tilstande, der både har skadet sikkerheden og kvaliteten af de offentlige IT-systemer. Derfor skal vi ændre måden, hvorpå vi udvikler og vedligeholder vores fælles IT, så det ikke kun er meget store koncerner med de rigtige omsætnings- og medarbejdertal, der reelt set vinder opgaverne.

Alternativet foreslår, at Open Source-løsninger i højere grad skal indarbejdes i de offentlige IT-systemer. Dette vil bane vejen for, at den bagvedliggende kode – altså de byggesten løsningen hviler på – løbende kan kvalitetssikres og udfordres, og samtidig minimere risikoen for, at hensynet til sikkerheden af borgernes persondata kommer i konflikt med kommercielle interesser. IT-projekter bør deles op i mindre bidder for at undgå mastodont-projekter, hvor slutresultatet er forældet allerede før første version er taget i brug. Alternativet tror på, at både kvalitet og sikkerhed styrkes gennem åbent samarbejde og idéudveksling mellem frivillige kræfter, private virksomheder og de offentlige myndigheder, der løbende overvåger og fejlsikrer koden.

Derudover skal vi lære af tidligere fejltrin, når vi udvikler fremtidens digitale løsninger, så der ikke bruges unødige ressourcer på kuldsejlede IT-projekter. Alternativet ønsker at oprette en uvildig kommission, der skal have til opgave at afdække de IT-brister, der tidligere har været og løbende opstår i det offentlige. Vi foreslår ligeledes, at oprettes en autorisationsordning for dataansvarlige, så vi undgår sløset håndtering af danskernes personfølsomme data fremadrettet.

Det er nødvendigt, at alle danskere får en grundlæggende forståelse og kompetence inden for IT og brugen af digitale medier. Derfor ønsker vi også, at der kommer øget fokus på IT-dannelse på tværs af uddannelses- og alderstrin.

FORSLAG 1.4 | IT-dannelse
Alternativet foreslår, at der fremadrettet skal være lovsikrede tilbud om opnåelse af IT-færdigheder på tværs af uddannelses- og alderstrin. Dette indbefatter generel viden om online-anonymitet, IT-sikkerhed og implikationerne ved at lægge noget offentligt på internettet, samt en basal forståelse for programmering, software og hardware.

FAKTA:
Danske skolebørn på 15 år ligger i dag under OECD-gennemsnittet i digitale færdigheder.
Kilde: OECD.

Konkret vil Alternativet arbejde for, at IT kommer på skoleskemaet, med følgende kompetencer i fokus:

•	Kritisk kompetence (kildekritik, sikkerheden på nettet, brugen af sociale medier).
•	Analytisk kompetence (forståelse af software og IT-teknologier generelt).
•	IT-kreativitet (håndtering af teknologiværktøjer, elektronik, programmering og kodning).

For den del af befolkningen, der ikke er opvokset med IT eller har udfordringer ved digitaliseringen, skal der tilbydes assistance og opkvalificering, der eksempelvis kunne foregå på bibliotekerne eller i særlige transportable ‘rum’ for også at nå ud til de mindst befolkede områder.
Endelig vil Alternativet arbejde for oprettelsen en IT-sikkerhedsuddannelse på universitetsniveau på dansk jord, således vi som samfund kan sikre, at de personer, der sidder med ansvaret for sikkerheden af vores data er ordentlig klædt på til opgaven.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Politiken for digitale frihedsrettigheder og IT startede sin udvikling ca. 3 måneder før vores flotte nationalle valgresultat i 2015. Jeg (Rolf Bjerre, på det tidspunkt Ordfører på området) afholdte et Pola om innovation på nettet, som blev til 6 spor og grupper begyndte at føde information tilbage. Da valget blev udskrevet besluttede jeg at udvikle en politik med høj og bred inklusion inden valgdagen. Så jeg Afholdte polaer over en uge i Ålborg, Århus, Odense, København og en lille en under Folkemødet på Bornholm, som også blev der hvor vi samlede alle de innovative indspark til et færdigt dokument. Noah Sturis fik ansvaret for at samskrive det og jeg validerede.

Rene Gade blev vores ordfører på området efter valget og jeg overleverede alt til ham. Rene Gade brugte mig klogt og godt, ved 2 deep brief møder, som gav ham mulighed for at bygge ovenpå og yderligere validere og opkvalificere. Hvor jeg i høj grad havde lyttet til mennesker var det min oplevelse at Rene Gade vendte politiken med de faglige interesseorganisationer og erhvervet bredt. Sideløbende indhentede jeg, sammen med flere, hvordan vi positionerede os over for de andre partier.

Efter at Rene Gade har valgt ikke at genopstille til Folketinget, har han også sat mig mere aktivt i spil igen, så derfor er det mig som skriver dette.

For mig at se er ingen politik udvikling i ALTERNATIVET, blevet vendt med så mange mennesker, interesseorganisationer, fagfolk, data-alkymister og stor-erhvervet generelt. Udviklingen har været lang, men har aldrig stået stille. Elementer fra 1. dag er stadig med.

Forslagsstillere

 1. Anders Stjernholm
 2. Henrik Nordentoft
 3. Ida Rytoft Rask
 4. kasper kaae-Aarup
 5. Kennith Nielsen
 6. Lars Myrthu-Nielsen
 7. Liselotte Østerby Nielsen
 8. Noah Reinert Sturis
 9. Palle Skov
 10. Per René Zimmermann
 11. René Gade
 12. Rolf Bjerre
 13. Sanne Gutkin
 14. Thomas Hansen

Status på forslaget

Status: Under udvikling (efter høring)

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

2 Likes

IT-sikkerhedsuddannelse er allerede på vej i flere (voksen)-uddannelsesinstitutioner.

1 Like

er det noget folkeskole elever kommer til at kunne få ?

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.