07 sats på grønne arbejdspladser

forslag→politiskforum

(Steen) #1

EU har givet trillioner til bankerne og ikke bidraget effektivt til løsning af Sydeuropas kriser. Tænk, hvor mange arbejdspladser det kunne være blevet til, hvis pengene i stedet var anvendt direkte til grønne investeringer.

Store dele af Europa investerer, overvejende på grund af for stramme budgetregler, for lidt i grøn omstilling. En lempelse af budgetregler sammen med investeringer i bl.a. grøn omstilling vil give arbejdspladser og bidrage til, at Europa frigør sig fra afhængigheden af olie og gas fra Mellemøsten og Rusland.