06 gør landbrugspolitikken økologisk

forslag→vedtaget
forslag→politiskforum

(Steen) #1

EU’s landbrugspolitik fremmer anvendelsen af sprøjtegifte, der ødelægger miljøet og truer grundvandet. Alternativet vil arbejde for, at der ikke betales en eneste euro direkte til ødelæggelse af miljø og drikkevand.

Den nuværende landbrugsstøtte er dyr for skatteborgerne. Den er kapitaliseret som højere priser på ejendomme, og dermed meget højere omkostninger for landmændene.
Landbrugsstøtten i EU bør omlægges, så den i stedet fremmer omstillingen til økologisk drift.
Fiskeripolitikken skal være bæredygtig og ske med respekt for biodiversiteten i havene.