05 skab fælles miljøregler efter højeste standard

forslag→vedtaget
forslag→politiskforum

(Steen) #1

Der har været alt for mange sager, hvor EU griber ind over for nationale regler for miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed, sundhed, dyrevelfærd og forbrugerbeskyttelse og kalder demokratisk vedtagne love for ”tekniske handelshindringer”.

Alternativet foretrækker høje standarder i stedet for total-harmonisering, hvor de højeste standarder forbydes, alt imens vi vil arbejde for at de højeste standarder bliver EU’s fælles standarder.

I Folketingets Europa-udvalg og i Europa-Parlamentet vil Alternativet systematisk arbejde for højest opnåelige fælles standarder.