04 gør alle tilskudsordninger grønne

Vi ønsker, at EU altid arbejder med tre bundlinjer. En økonomisk bundlinje rækker ikke uden en positiv social og miljømæssig bundlinje.

EU giver ofte tilskud til projekter, som gør verden mindre grøn. Dette bør ændres, så EU fremover kun giver tilskud til projekter, der har været gennem en grøn screening for bæredygtighed.
Alle tilskudsordninger bør være tidsbegrænsede, også de grønne fonde.

Tilskud skal primært åbne nye markeder og åbne for udvikling af nye produkter.Tilskud skal dog ikke afgøre, om borgerne vælger vind, sol eller andre vedvarende energiformer. Tilskud skal indrettes, så vi får mest mulig bæredygtighed for pengene.

Omstillingen kan skubbes i gang både bedre og billigere ved at vedtage høje fælles minimumsafgifter i EU for al fossil og ikke-vedvarende energi. Så kommer markedet af sig selv, og borgerne, iværksætterne og virksomhederne vil kappes om at slippe fri af CO2-udslip, sort kul og den sidste olie.

1 Synes om