03 gør eu fri for fossile brændsler

forslag→vedtaget
forslag→politiskforum

(Steen) #1

Danmark har et mål om 100% vedvarende energi fra 2050. Det kan gøres meget hurtigere, hvis EU sætter skrappere krav for omstillingen i Europa. Dette understøttes af Alternativets ambition for en fuldstændig omstilling til energiformer uden CO2 allerede i 2040.
Skrappere lovgivning skaber automatisk et større marked for grønne, CO2-frie løsninger. Som følge heraf vil motivationen til at slippe fantasien løs og opfinde nye teknologier eller udbrede de bestående vokse, og grønne iværksættere vil blive den vigtigste beskæftigelse.
Vi isolerer bygninger relativt godt i Danmark. Der er et kæmpe marked i de mange lande, som ikke isolerer. Vi er gode til at spare på energien. Der er et endnu større marked i at få alle borgere og virksomheder til at spare ved at sætte skrappere krav til energiforbrug.
Markedet kan også hjælpes på vej ved f.eks. at lade de europæiske, amerikanske og andre landes standardorganisationer samarbejde om nye fælles standarder for maksimalt energiforbrug for alle produkter og processer.