02 EU - et fredsprojekt igen

forslag→vedtaget
forslag→politiskforum

(Steen) #1

Vi oplever i dag en stor udfordring med flygtninge, der kommer i tusindevis til Europa både fra borgerkrigen i Syrien, andre krigs- og konfliktramte områder i Mellemøsten og Afrika. Samtidig er der en stor immigrationsudfordring fra det afrikanske kontinet. Det kan intet land i Europa klare alene, og det er derfor vigtig, at vi står sammen om både kortsigtede løsninger ift håndteringen i dag og mere langtsigtede løsninger, hvor det er afgørende at satse på konflikthåndtering og massiv investering i udvikling.EU blev startet som et freds- og demokratiseringsprojekt. Det skal vi holde fast i og videreudvikle.