01 Sammen kan vi skabe et bedre Europa

forslag→vedtaget
forslag→politiskforum

(Steen) #1

Hvis vi ikke havde EU, måtte vi opfinde det i dag. Alternativets grundlæggende vision for EU er derfor at videreudvikle samarbejdet, så det bliver mere grønt, socialt balanceret og demokratisk. EU’s struktur skal reformeres, og samtidig skal EU’s beslutningsprocesser gøres fuldt gennemsigtige. Dette bør sikres ved blandt andet at styrke EU-parlamentet.

Alternativet til EU, som det er i dag, er et bedre EU. Vi kan ikke redde kloden og få en grøn verden ved at lukke os om os selv. Vi må samarbejde internationalt, og desuden arbejde særlig tæt med vores nærmeste nabolande i Norden. Der skal samarbejdes i EU og i FN, og EU må gå forrest i samarbejde om klima, handel, ligestilling og infrastruktur i FN-regi, så udviklingen går mod fælles globale mål i stedet for optrapning af konflikter.

Alternativet vil have Danmark til at gå forrest med den grønne omstilling.
Vi skal igen være foregangsland.

Alternativet vil arbejde for at få hele EU gjort til det område, hvor grønne idéer blomstrer og er med til at forvandle klimatruslen til bæredygtige arbejdspladser. Dette kan vi ikke alene. Vi må samarbejde med alle. Alternativet vil være med til at vise vej og tage del i skabelsen af et bredt internationalt samarbejde med ligesindede progressive kræfter over grænserne.

Alternativet vil arbejde for åbne demokratiske processer og et Europa i bedre social balance for at sikre freden og fremtiden.


(Rune Nielsen Bjerremand) #2

Jeg mener sætningerne “Hvis vi ikke havde EU, måtte vi opfinde det i dag”, og “Alternativet til EU, som det er i dag, er et bedre EU”, er lige lovligt positive overfor EU og jeg synes egentlig de er overflødige og burde slettes. EU er ikke så super positivt efter min mening, som det gives udtryk for i de to sætninger.