00 Alternativet for Europa - originale indleverede dokumenter vedhæftet

forslag→politiskforum

(Steen) #1

Forslaget er indleveret den 6.9.2015 af Rasmus Nordqvist:

Vision for EU politik udfyldt Skabelon 06-09-2015.pdf (84.8 KB)

Visionspapir for alternativets EU politik - vedhæftet dokument med forslagets tekst 06-09-2015.pdf (268.1 KB)


(Niels Poul Dreyer) #2

Jeg har læst forslaget. Det ville være fantatisk om det blev til virkelighed. Desværre er Eu efterhånden styret af en neoliberal mafia. Jeg vil foreslå læsning af Maria Costa: “The Checkmate Pendulum” (roman) AEF Moringa. Hvorfor ikke foreslå som Ross Jackson gør: Alternativert tager initiativ til en bevægelse som vil skabe en sammenslutning af lande, der er træt af mafia, hvidvaskning, skattely, elite, korruption, frihandel og neo-liberal økonomi. En ny sammenslutning af lande der kan og vil et transperant og grønt alternativ?


(Henrik Bundgaard) #3

Savner at forslaget omfatter holdning til retsforbeholdene, som ikke er vedtaget politik, men som nu bliver fremført som vores politik. Før valget, med forklaringen, at det ikke er Alternativets politik at afskaffe retsforbeholdene eller den modsatte forklaring, og efter valget, at det er vores politik, at afskaffe retsforbeholdene.
Det er et meget centralt spørgsmål, hvor der bør udvises den største ydmyghed over for at det skiller vandene i partiet.
Der bør derfor skabes en proces, hvor den holdning kan blive afklaret, evt. ved at vi melder ud, at vi har det med Kongehuset som med EU. Det er ikke noget vi har en fælles holdning til. Det er mere fair over for vores værdigrundlag

Personlig er jeg usikker på spørgsmålet om retsforbeholdene, og ser stadig mest EU som “kapitalens Europa”, hvor det er meget svært at overrule den internationale kapitals lobbyister.
Tænker at “Mere samfund - Mindre stat” måske rammer lige i plet når vi taler EU, og at vi fortsat skal sikre nationalt råderum på vigtige områder.


(Søren Rønhede) #4

Det er næppe holdbart ikke at have en holdning til EU; det er jo et meget centralt politikområde. Så blir det også svært at at forholde sig til udenrigspolitik i det hele taget. Selvfølgelig er EU “kapitalens Europa” ligesom Danmark er “kapitalens Danmark”, men det nationale råderum på vigtige områder er en illusion, se til Norge. Når den rå kapitalisme skal civiliseres går vejen over EU; det danske folketing er faktisk mindre bevendt end Europaparlamentet. Det er f.eks. rørende, at enhedslisten vil holde magten i et folketing, hvor de stort set intet kan få igennem.


(Niels Poul Dreyer) #5

Kære Sørn

Problemet er at EU ændrer sig især efter Østeuropa er med. Vi har habitat og fuglebeskyttelses direktivet. Desværre er der kræfter i gang i EU med at svække disse vigtige naturbeskyttelses regler. Nu er EU i gang med TTIP. Selvfølge er det rart om DK har indflydelse men med den nye borgerige regering kan DK indflydelse være negativ for naturbeskyttelsen i EU ligesom DK er fortaler for TTIP. Det paradoxale er, at EU i dag pt er mere bæredygtig og miljøvenlig end DK. Men EU er blevet for stort og bliver sjældent enig jfr Flygtningeproblemattikken. En bedre løsning er at EU deles op i 3 enheder, Øst, Nordvest og Syd. Ross Jackson mener at lande der vil bæredygtighed burde starte en ny union, en spændende tanke!


(Søren Rønhede) #6

En bæredygtighedsunion er en udmærket idé. Hvilke lande er kandidater.? Den kan foreslås som et intensiveret samarbejde inden for EU. Det er ikke rigtigt, at EU sjældent blir enig. Det var jo en undtagelse, at man stemte sig igennem, så fire lande blev nedstemt. At dele EU op i tre vil skabe et hav af problemer, men det er heller ikke muligt: alle landene ville modsætte sig et sådant forslag. Skulle DK sammen med UK? A sajer walbekom.