Vi ringer til dig, fordi det er vigtigt, at Alternativet kommer i byrådet


Kære Medlem af Alternativet Odsherred

Nu sker det! Vi er på vej i byrådet og vi har brug for at tale med dig.
Derfor gør vi noget meget sjældent og dyrebart - vi ringer og taler med dig. Vi forstyrrer dig meget sjælden på denne måde, så vi håber du tager godt imod initiativet.

Vi ønsker at tale med dig om vores store kampagne, der starter nu - og vi vil forsøge at lokke dig til at deltage i mødet 24. august, hvor vi træffer nogle meget afgørende beslutninger.
Da du er medlem i Danmarks mest involverende og demokratiske politiske parti, håber vi du bakker op!

Kampagnen topper hver søndag

Vi har mange aktiviteter og indslag i vores kampagne og hver søndag sker der noget magisk: Facebook summer af opslag om Alternativet Odsherred - og det håber vi, du også vil bidrage til!

24. august bliver det hele sat i gang

Vi har et formøde klokken 18 i Pakhuset, hvor borgmester Thomas Adelskov svarer på spørgsmål omkring valgforbund og Socialdemokratiets holdning til valgsamarbejde.
Du kan melde dig til suppe her: Suppetilmelding.
Thomas Adelskov forlader Pakhuset 18:45.

Klokken 19 har vi ekstraordinært årsmøde, hvor vi beslutter om vi vil gå i valgforbund og bagefter har vi opstillingsmøde.

Dagsordenen er denne:
19:00 Ekstraordinært årsmøde
Valg af dirigent og stemmetællere
Bestyrelsen anbefaler, at Ulla Munksgård, bliver valgt som dirigent.
19:15 Fremlæggelse og debat om valgforbund her under indlæg fra andre partilokalafdelinger / eller orientering fra landssekretariatets kommunalansvarlige (kampagneleder).
20:00 Afstemning om stillingtagen til valgforbund. Derefter en kort pause.

20:20 Opstillingsmøde.

 • Steffen Segovia Helbo er aspirant.
  Efter spørgsmål til Steffen stemmer vi om, hvorvidt Steffen skal være
  vores 4. kandidat.
 • Rækkefølgen af kandidaternes navne på stemmesedlen.
  Først skal vi afgøre om vi ønsker sideopstilling eller listeopstilling af kandidaterne.
  Hvis vi vælger listeopstilling, skal vi vælge hvem der er spidskandidat og hvem der er nr.2, 3 og evt. 4. Uanset hvordan de personlige stemmer fordeler sig, kommer spidskandidaten så ind først.
  Hvis vi vælger sideopstilling, bliver det de personlige stemmer, der afgør, hvem der kommer ind i byrådet, men vi skal alligevel vælge en rækkefølge af navnene til stemmesedlen.

Steffens valgoplæg

Vores aspirant til at blive kandidat nummer 4 har lavet en kort video.
Tryk Steffen på næsen og se videoen.
TrykSteffenPaaNaesen
Steffen har uddybet sit valggrundlag i denne tekst.

Hej - jeg hedder Steffen Helbo.

Jeg stiller op til kommunevalget for Alternativet Odsherred.

Jeg synes du skal stemme på Alternativet da fremtidens udfordringer ikke kan løses med fortidens fastlåste systemer. Der mener jeg at alternativet kommer med den kultur vi får brug for.

Vi har en klar vision for mere lys og liv i Odsherred og vi har en række mærkesager, der vil gøre en stor og mærkbar forskel.

Her er de 3 mærkesager som jeg synes er vigtigst:

For det første: Uddannelse vi har brug for at sikre at vores næste mange generationer bliver uddannet til at kunne klare sig som Iværksætter og helst i den form der bringer bæredygtighed med sig. Fremtiden vil være mere og mere automatiseret og derfor vil vores uddannelsessystem også skulle forandres således at de næste mange generationer vil være forberedte på at det mest sikre job man kan få er hvis man kan skabe sit eget job som iværksætter.

Det ville tage år før vi kommer dertil men med uddannelse skal man begynde tidligt for det vil være synd at vente 10 år og så risikere at vi har uddannet en hel generation til at være afhængige af at der er jobs derude hvor der helt sikkert ikke vil være lige så mange som før.

For det andet: Fri eller Open Source Software til alt nyudvikling fremover. Hvis vi skal få mest for kommunens penge når vi laver systemer som kan hjælpe os med at være mere effektive nytter det ikke at vi bruger alle pengene på overskredet budget for de systemer. Fri eller Open Source Software gør at vi altid vil kunne sige “nu er det nok” og derefter overdrage opgaven plus det der er blevet lavet til en anden udbyder. Således at man ikke taber det hele på gulvet ved at finde en ny udbyder. Det vil også betyde at når kommunen bruger penge på noget software vil alle andre kommuner og private personer kunne samle det op og bruge samt udvide det til deres behov. Hvem ved måske en dag en anden kommune får lavet en version som vi så også vil gøre brug af her i kommunen fordi det er alt sammen bygget på princippet om Fri Software.

For det tredje: vi har brug for at tilgå alle de offentlige ansatte med mere tillid og mindre kontrol da mistillid og kontrol skaber et alt for stort bureaukrati som tager tid og penge væk fra de kernevelfærdsopgaver som vores offentlige ansatte jo gerne skulle fokusere på. Så simpelt sagt lad os nu stole på at de offentlige med deres uddannelser som regel ved hvad der er bedst for den enkeltes borgers liv og fremtid.

Hvis jeg kommer i byrådet vil jeg arbejde for en ny politisk kultur hvor gennemsigtighed og ærlighed er grundlaget i alt hvad vi laver. Det er nemlig vigtigt at vi fremover får skabt mere tillid til politikere på alle niveauer hvis vi alle skal kunne løfte fremtidens udfordringer.

Til sidst vil jeg foreslå dig at se videoerne med de andre kandidater fra Alternativet. Vi har et godt hold og jeg synes du skal stemme på en af os da Odsherred har brug for gode alternativer.

:green_heart:

Kom og mød Steffen og vores 3 etablerede kandidater 24. august i Pakhuset!