Spørge- og lyttetime #2

Jeg kan tilføje til min tidligere post om hovedbestyrelsens sammensætning, at det har været luftet om politisk ledelse skal sidde i den. Har I nogle tanker om det?

1 Synes om

Tak til jer der deltog og stillede spørgsmål :slight_smile: Det gør det meget sjovere at sidde her på vagt :slight_smile: Jeg håber I har lyst til at fortsætte diskussionen under det punkt, der hedder Årsmøde 2016, hvor vi også drøfter vedtægterne.

Tak for nu.

En form for urafstemning - dvs for alle medlemmer synes jeg umiddelbart er godt. En anden mulighed er at folketingsgruppen vælger den politiske leder. Den første har ulempen at der kan gå præsidentkampagne i den, den anden at der kan blive en hård ubehagelig magtkamp i folketingsgruppen. Vi kunne måske anvende en sociokratimetode ved den sidste?

Der synes jeg det er fint med de 2 organer adskilt, dog er det vigtigt de koordinerer tæt, så der ikke dannes siloer.