Referat af det ekstraordinære årsmøde samt opstillingsmødet 24/8 2017

Referat af det ekstraordinære årsmøde samt opstillingsmødet i Alternativet Odsherred, torsdag 24.august 2017 i Pakhuset, Nykøbing Sjælland

Tilstede var 22 stemmeberettigede medlemmer. Tilstede ved mødet var desuden Esben Sloth fra Landssekretariatet. Esben var inviteret til mødet for at fortælle om valgforbund.

Dagsordenen indeholdt den genoptagne debat om, hvorvidt Alternativet Odsherred skal indgå valgforbund til kommunalvalg 2017. Mindst 5 medlemmer havde ønsket ny debat, derfor ekstraordinært årsmøde.

Valg af dirigent: Ulla Munksgaard fra storkreds Sjælland

Valg af referent: Vivi Arklint

Valg af stemmetællere: Bine Seifert og Ivan Normann Andersen

Mødet handlede om, hvorvidt medlemmerne ville bemyndige bestyrelsen til at indgå valgforbund.

Esben fortalte, at de fleste lokalafdelinger indgik valgforbund. Undtagelsen er København. Han sagde også, at der er meget at vinde ved at indgå valgforbund.

Debatten bølgede frem og tilbage for og mod, men mest hvem Alternativet Odsherred i så fald skulle indgå forbund med. Det viste sig, at holdningen blandt de tilstedeværende var meget spredt ud, og der blev ikke tilkendegivet en samlet holdning for et eller flere partier.

Resultatet af afstemningen blev 17 stemmer for valgforbund og 5 stemmer imod. Bestyrelsen er hermed bemyndiget til at indgå valgforbund.

Referat af opstillingsmøde i Alternativet Odsherred, torsdag 24.august 2017.

pkt 1. Alternativet Odsherreds kandidatråd indstillede Steffen Segovia Helbo som lokalafdelingens 4. kandidat til kommunalvalg 2017.

Steffen fortalte om sine mærkesager og svarede på spørgsmål. Steffen blev enstemmigt valgt som lokalafdelingens 4. kandidat.

pkt.2 Forsamlingen stemte om, hvorvidt kandidaterne skulle opstilles sideordnet eller listeordnet.

Bestyrelsen og kandidaterne indstillede til sideordnet opstilling.

Afstemningen viste 13 stemmer for sideordnet, 8 stemmer for listeordnet og 1 stemte blankt.

pkt 3. Forsamlingen stemte om, i hvilken rækkefølge kandidaterne skulle skrives på stemmesedlen. Kandidaterne kom selv med et oplæg til rækkefølge.

Afstemningen viste 13 stemmer for kandidaternes forslag, 8 stemmer imod og 1 stemte blankt.

Resultatet er, at kandidaterne stiller op sideordnet og på stemmesedlen kommer de til at stå i denne rækkefølge:

Marianne Hammelboe
Jørgen Sørensen
Jacob Antvorskov
Steffen Segovia Helbo

Mødet var hermed afviklet, og medlemmerne blev tilbage og skrev under på Stillingslisten, som vi forventer at aflevere til kommunen 29. september - der er en festdag, fordi lokalafdelinger i hele Danmark afleverer Alternativets stillingslister med kandidaterne til kommunalvalg 2017.

Med venlig hilsen
mandag den 28. august 2017
:green_heart:
Ulla Munksgård, dirigent og Vivi Arklint, referent