Politisk laboratorie 8/5 2016 om kultur, natur og turisme

13:00-17:00 i i Pakhuset, Nykøbing Sjælland

Om kulturudveksling og bæredygtighed
Om meningsfuldhed og midlertidighed
Om medindflydelse for flexborgere
Om en ny fødevareindustri og en ny andelsbevægelse.
Om by og land som hinandens ressourcer og inspiration

Et sammenhængende Danmark
I efteråret tog Alternativet på inspirationstur rundt i det danske land for at blive klogere på hele landet og på udfordringerne for en bæredygtig omstilling.
Men turen handlede også om at gøre Alternativet klogere på hele Danmark, de folkelige bevægelser, de lokale fællesskaber, og ikke mindst at gå i dialog, skabe netværk og blive klogere sammen med dem, der ved bedst: de lokale borgere. Turen blev startskuddet til en ambition om at videreudvikle Alternativets politik for et sammenhægende Danmark.
I Alternativet ønsker vi, at forbedre lokalsamfundenes sociale, miljømæssige og økonomiske udvikling i helhedsorienterede løsninger – og det skal ske på tværs af den offentlige, den private og den frivillige sektor.
Det har ført til formuleringen af 8 fokuspunkter, som er opstået efter vores Ud-i-Danmark tur. Sammen forsøger de at sætte rammen for Alternativets tre bundlinjer og vores ambitioner om et sammenhængende Danmark.
Vores politiske laboratorie handler om fokuspunktet “Kultur, natur og turisme” og er det første af en lang række laboratorier, der afholdes til og med 1. oktober 2016.

Alle, der vil være med i den nye politiske kultur, er velkomne
Vi mødes i Pakhuset klokken 13 og bliver budt velkommen af MF’er Roger Matthisen.
Dagens værter er Alternativet Odsherred og vi samarbejder, drømmer, spørger, lytter, udveksler, sammenfatter og slutter med at hver arbejdsgruppe nedskriver en vision på 10-20 linier og sender den til Alternativet. Alle visionerne indgår i udviklingen af Alternativets vision for “Et sammenhængende Danmark”.

Vi serverer kaffe, te og søndagskage.
Link til facebook

Med venlig hilsen bestyrelsen Alternativet Odsherred
Peter Arklint, Jørgen Sørensen, Ivan Normann Andersen og Pernille Plaetner