Politikudvikling = (dialog + tillid) x (drama + spænding)

Åbent og dramatisk bestyrelsesmøde 11. november

Hvis nu mødet er en film - er det så drama, komedie, thriller eller musical?
Vi tror på drama!
På mødet er der orientering og debat om vores politikudvikling for Odsherred, kommunalvalget 2017 og hvilke arrangementer vi planlægger for 2017.

Mødet afrundes med at bestyrelsen bliver reorganiseret og træffer beslutninger omkring udvalg og økonomi. Bestyrelsen bliver reorganiseret fordi Jørgen Sørensen ønsker at blive menigt bestyrelsesmedlem. Vi forventer at Torben Mariager (suppleant) bliver ny næstforperson.


Spænding om kandidaterne til byrådet

Vores KV17-gruppe rummede indtil fornyligt 5 aspiranter. De har arbejdet med hvad det hele går ud på og de går og overvejer om de har mod, overskud og ressourcer til at stille op som kandidat.

Det er spændende at følge udviklingen.
Nu har Ivan besluttet, at han hellere vil være politisk konsulent og støtte vores kandidater. Henrik har besluttet at han vil stille op som kandidat og Jørgen tror så meget på muligheden, at han træder tilbage som næstforperson.
Tre spændende beslutninger der lover godt for fremtiden.

Hvis du vil vide mere så kan du trykke på navnet og få kontaktoplysninger her: Ivan - - - Henrik - - - Jørgen

Men Henrik er ikke tilfreds, han savner flere deltagere i gruppen - se her hvad Henrik skriver:

Vi nærmer os opstillingsmødet og dermed afklaringen af hvem som bliver Alternativets kandidater til kommunevalget. Opstillingsmødet finder sted 22. januar. Det er nu vi skal finde vores cirka otte kandidater til de forventelige/forhåbentlige fire pladser i byrådet for perioden 2018 - 2021. Vi håber I hver især gør overvejelser om at lade jer opstille som kandidat, og prøver at finde, undersøge og pege på en eller to andre som I tænker kunne være gode at have for Alternativet i byrådet.

Jeg ved (erfaringsmæssigt), at det kan være svært at stille sig til rådighed. Usikkerhed om man ved nok, om man kan tage diskussionerne op med de øvrige partier, og om man skal stå en kold dag til efteråret næste år ved et butikscenter med en lille folder i den ene hånd og en rød rose, blåt indpakket bolcher eller her en økologisk gulerod i den anden hånd og henvende sig til fremmede. Ja skrækscenerne kan være mange. Men med de kreative evner som er i lokalafdelinger i Alternativet kommer der sikkert sjove, vigtige og nyhedsskabende alternative indfaldsvinkler til valgkampen, så det bliver en demokratisk fest, som det jo er.

Vi håber at få fire kvinder og fire mænd som kandidater med en stor diversitet i alder, interesser og erfaring.
Lad os hjælpe hinanden med den opgave. Gode overvejelser og god søgelyst!


Har du også tillid til dine medborgere? Synes du også, at det er på tide at kontanthjælpsmodtagere bliver mødt med tillid istedet for kontrol, ydmygelse og mistænkeliggørelse?
Så gå med i denne kampagne, gå på gaden, gå i dialog - og uddel tillidserklæringer.

Vil du være med?
Mødestedet er foran lokalkompagniet på gågaden i Nykøbing torsdag 3/11 klokken 14. Og du mødes med Dorthe, Peter og Marianne.

Du kan også selv bestemme tid og sted! Gadekampagnen foregår fra og med 2. november til og med 6. november. Giv en melding nu til odsherred@alternativet.dk så sender vi dig materiale.


Politikudvikling

Ivan Norman Andersen er tovholder i vores politikudviklingsgruppe, der har som formål at udarbejde oplæg til vores politik for Odsherred.
Dels tager gruppen fat i en række tværgående temaer, og dels analyserer vi 8 “oste”.

Vi udvikler vision og mærkesager for alle 8 oste og vi er allerede i gang med 4.

Vores næste POLA 4/12 handler om erhverv og iværksætteri.

Her er en smagsprøve på politikudviklingen omkring Erhverv:

Kapacitet: Erhverv

Kontaktperson Henrik Pohl

Vi skal markere os som nytænkende og skabende for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og derved tiltrække iværksættere, der tænker og handler grønt og bæredygtigt.


Læs mere om politikudvikling og lokalpolitiske konsulenter - vi har brug for din feedback!

Deltag i debatten om politikudvikling på det åbne og dramatiske bestyrelsesmøde 11/11.


Med venlig hilsen
Peter Arklint, Torben Mariager, Ivan Normann Andersen og Jørgen Sørensen

1 Synes om