Nyhedsbrev april 2018

Ny bestyrelse
På årsmødet den 26. februar blev valgt en ny bestyrelse, som efterfølgende har konstitueret sig således:
• Ivan Normann Andersen, forperson
• Vivi Arklint, næstforperson
• Marianne Hammelboe, kasserer
• Jørgen Sørensen
• Steffen Segovia Helbo
Besøg af Josephine Fock, folketingsmedlem for Alternativet, den 14. maj
Alternativet Odsherred er vært, når Josephine Fock er på ”Tour de Frisætning” i 5 forskellige kredse i landet. Hun stiller spørgsmålene:

Hvordan kan kommunerne/regionerne og medarbejderne frisættes og den offentlige velfærd forbedres, til gavn for borgerne?
Hvordan kommer vi videre efter OK18?

Hun ønsker at involvere alle, der har lyst til at drøfte ovenstående; borgere, offentlige chefer, ansatte og Alternativets medlemmer – kort sagt - alle interesserede.

Formålet med at tage rundt i landet, er at afdække og udvikle konkret politik til at frisætte medarbejdere, kommuner og regioner, så de langt bedre kan opfylde borgernes behov med fokus på faglighed og tillid og uden unødigt bureaukrati. Det er ekstra aktuelt i lyset af OK18.

Der vil også blive afholdt et borgermøde i Aksen om aftenen – nærmere information følger. Hvis DU gerne vil være med til at drøfte frisættelse med Josephine ELLER gerne vil hjælpe med det praktiske om aftenen, så kontakt vivi@arklint.dk

Er der en sag, du brænder for?

I Odsherred er der mange ”sager”, som vi i Alternativet følger og gerne vil forholde os til. I øjeblikket arbejder vi med følgende sager:

• Den ny lokalplan for Lundbeck
• Vig Biogasanlæg
• Udvidelse af svinebesætninger
• Skolestrukturen
• Økologisk indkøb til offentlige køkkener
• Kontanthjælp uden modkrav

Der er endnu flere sager, vi gerne VILLE arbejde med, inklusive den, DU brænder for! Men vi magter ikke det hele alene, og beder derfor om DIN hjælp: Har du lyst at engagere dig i en enkelt afgrænset sag, om det er en af ovenstående eller en helt ny, hører vi MEGET gerne fra dig. Så tager vi en snak og finder ud af, hvordan vi kan gribe det an, UDEN du pludselig bliver ansvarlig for alt muligt :blush: Kontakt ivannormann@gmail.com

Ny inddragende struktur i Alternativet Odsherred

Den ny bestyrelse har arbejdet med at finde en ny struktur, der gør det klarere, HVAD vi arbejder med og HVEM der gør det. Således har bestyrelsen nedsat følgende udvalg med hver deres opgavefelt:

• Det lokalpolitiske udvalg: Har til opgave at holde sig orienteret om politiske tiltag, emner og forslag, som den til enhver tid siddende kommunalbestyrelse diskuterer og behandler, samt til at søge indflydelse via kontakt til kommunalbestyrelsens medlemmer og/eller andre borgere og Odsherreds erhvervsliv. Tovholder: Marianne (mail: mhammelboe@gmail.com)
• Demokratiudvalget: Har til opgave at invitere og være værter for demokratiske samtaler, hvor livspolitik og udvikling af visioner indgår samt til at sondere om der lokalt er mulighed for Alternativ handling og sætte det i værk. Tovholder: Vivi (mail: vivi@arklint.dk)
• Ung og aktiv: Har endnu ikke defineret opgaven i detaljer, men ønsker at lave festligt iværksætteri og gang i gaden! Tovholder: Jørgen (mail: elmkaer28@gmail.com)
• Kommunikation og presse: Har heller ikke endnu defineret sine opgaver, men skal arbejde for at gøre lokalafdelingens politik kendt i brede kredse. Tovholder: Steffen (mail: steffen.segovia.helbo.alt@gmail.com)

Hvis DU kan se dig selv i en af disse udvalg eller bidrage til en af disse opgaver, uden nødvendigvis at blive inddraget i det øvrige bestyrelsesmøde, så giv endelig lyd til en af tovholderne!

Åbne bestyrelsesmøder, medlemsmøder og gæsteblog!

Vores bestyrelsesmøder er som udgangspunkt altid åbne, men som noget nyt vil vi følge dem op med et medlemsmøde, hvor alle vore medlemmer opfordres til at deltage. Her vil vi gensidigt orientere hinanden om aktuelle emner og tiltag og vi vil afprøve forskellige former for samtaler, der bevæger, som du kan læse mere om på Alternativets hjemmeside: https://alternativet.dk/aktuelt/samtaler-der-bevaeger

Nærmere info følger, men book allerede nu følgende datoer:
• 14.maj Aksen 18-21 (borgermøde med Josephine Fock)
• 4.juni Pakhus 1 18-21
• 6.august Aksen 18-21
• 3.sept. Pakhus 1 18-21
• 1.okt Pakhus 18-21
• 5.nov. ? 18-21
• 3.dec. Aksen 18-21
På møderne vil du i trygge rammer få lejlighed til at øve dig i at debattere. Hvis du også – eller hellere - har lyst til at formulere dig skriftligt, så husk at det er altid er muligt at få optaget en gæsteblog på vores egen hjemmeside, se https://odsherred.alternativet.dk/aktuelt/gaesteblog

1 Synes om

Tak for nyhedsbrev. Det tegner rigtig godt. Håber der vil være god opbakning til jeres arbejde. Desværre kan vi ikke komme til møde i maj og juni. Vi holder ferie☺
Kh Ruth Johnsen