Meningsfulde, sunde og aktive liv - for seniorer i alle aldre


(Alternativet) #21

(Alternativet) #22

Visionen har været til høring blandt medlemmerne og er nu under behandling i Politisk forum.

I Politisk Forum bliver visionen enten vedtaget som skrevet, vedtaget med forbehold for mindre omskrivninger eller sendt tilbage til stillerne med ønske om større udviklingsarbejde.