MADEN på dagsordenen - viden om fordele og ulemper


(Alternativet) #1

Forslagets tekst

Danmark bør have et statsfinansieret online madleksikon. Det bør opdateres og af eksperter på området jævnligt. På sundhedsomådet har vi den glimrende “patienthåndbogen” (og til kendere frit tilgængeligt Lægehåndbogen)

Medierne er fulde af historier som “Nu må du ikke drikke mælk” eller “Gris giver kræft”. De er ofte spidsvinklede og afspejler sjældent den reelle viden på området. Det resulterer i en afmagt og udmattelse hos borgeren. Det er en jungle, at finde frem til de sunde og sikre valg i nutidens supermarkeder. Tag fx laks - de fleste vil sige at laks er sundt, men de opdrættede laks indeholder mere dioxin og antibiotika. Grænsende til et punkt, hvor man kun bør indtage dem som voksen og højest én gang om ugen. Ris indeholder uorganisk arsen så dem bør an skylle - særligt de økologiske. Tørret frugt har svampesporer og potentielt toxiner, som er kræftfremkaldende - igen særligt de økologiske. De ikke økologiske indeholder til gengæld pesticidrester. Eksemplerne er utallige. Det var endda kun de sundhedsmæssige aspekter. Så kommer den grønne dagsorden. Blåbærplantager, der skyder frem til fordel for regnskov i sydamerika, vådområder der bliver badet i antibiotika for at rejerne bliver store i asien. Avokadoerne, der bruger ufattelige mængder vand til dyrkning.

Som forbruger kunne det være dejligt om nogle forskere forhold sig til den akkumulerede viden vi har og konverterer denne til et værktøj vi kan bruge.

Maden betyder absurd meget for vores trivsel.

Udfordring forslaget skal løse

På trods af øget opmærksomhed på madlavning i medierne gennem de sidste mange år er vores madvaner elendige. Vi bør i 2019 have tilgang til viden nemt tilgængeligt. Hvad er sundt - hvad er mindre sundt. Hvad skal jeg spise sjældent osv.

Potentielle ulemper ved forslaget

Det tager tid og ressourcer, at lave og man kan ikke garantere effekten.

Det kan være svært at udføre i praksis da nogle fødevarer svinger enormt i kvalitet fra prodecent til producent. Her forestiller jeg mig nogle konkrete forbruger råd eller opmærksom på kvalitets forskelle skal udpensles med god elastik.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Ingen udover min kone, der arbejder i fødevare-ministeriet, har været inddraget.

Det er en tanke jeg arbejde med længe.

Hvem har været inddraget

Nej - min kones viden om fødevarer og min om sundhed er baggrund fpr forslaget.

Forslagsstillere

  1. Christopher Rue Molbech

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Du kan blive medstiller på AlleOs