Indkaldelse til generalforsamling d. 26/03-2020

Generalforsamling i Alternativet Hedensted
Den 2020-03-26T18:00:00Z på Overholmvej 28 i Hedensted.

Som sædvanlig holder vi generalforsamlingen som et åbent møde, hvor alle
interesserede er velkommen.

Dagsorden:

 1. Valg af afstemningsmetode
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Beretning fra bestyrelsen,
  fælles udveksling af betragtninger over det forgangne år
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne *)
 7. Eventuelt revision af vedtægter
 8. Valg til bestyrelsen og suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Husk:
*) Hvis du har forslag, som du gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, så send
det til en fra bestyrelsen så vi har det i god tid, gerne senest to uger før mødet.