Indkaldelse til ekstraordinært lokalt årsmøde i Alternativet Odsherred om de nye vedtægter 22. august 2016

Vores nuværende vedtægter skal opdateres i forhold til de minimumsvedtægter, der blev besluttet på Alternativets årsmøde 28. maj i Odense.

Derfor indkalder bestyrelsen til ekstraordinært lokalt årsmøde mandag 22. august i “Salen”, Aksen i Asnæs klokken 19:00 med denne dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Opdatering af vedtægter ift. minimumsvedtægter

Se “Minimumsvedtægter for kommuneforeninger 2016” på http://alternativet.dk/vedtaegter/
Vil du med i arbejdet omkring vedtægterne? Så kontakt vedtægtstovholder Peter Arklint hurtigst muligt på odsherred@alternativet.dk .
Vi er i gang.

Vi har været glade for vores vedtægter indtil nu, fordi vi følte et stort ejerskab for dem - de havde en duft af pionerånd og Odsherred. Lige nu er de dog mest til besvær - fordi vi skal vælge mellem at klippe/klistre så vores vedtægter svarer til de nye fælles vedtægter (og det kræver tid og energi) eller også skal vi tage udgangspunkt i de nye minimumsvedtægter og vælge en version, der minder om vores gamle. Vores nye vedtægter skal under alle omstændigheder godkendes af Hovedbestyrelsen.

Vi forestiller os derfor, at vi begraver de gamle vedtægter og vedtager et nyt enkelt sæt, der dels svarer til minimumsvedtægterne, dels minder om vores gamle - og som er så praktiske som muligt for en lille “kommuneforening”.

Vi bruger mindst mulig energi på denne vigtige opgave, fordi vi hellere vil bruge tid, energi og gejst på visionen for Odsherred, “Klar til kv17”, ungenetværket, relationer, politiske laboratorier - og måske også et musikalsk laboratorie.

Det ekstraordinære årsmøde 22. august, bliver forhåbentligt kort. Aftenen fortsætter med et åbent bestyrelsesmøde samt information og dialog omkring Politisk Forum. Det bliver en aften med både organisatorisk og politisk indhold.

Vi glæder os til at se dig i Salen 22. august klokken 19:00 - det er samme bygning som biblioteket i Asnæs


Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Peter Arklint