Indkaldelse til Årsmøde Københavns Omegns Storkreds (KOS)

Kære medlem af Alternativet.

Hermed indkaldelse til årsmøde i Alternativet Københavns Omegns Storkreds (KOS),
mandag d. 27. marts, kl. 17 – 19.

Du finder adressen (opdateres), link til digital deltagelse og tilmelding til afstemningerne her: AlleOs // Alternativet

Stor opfordring til at stille op til storkredsbestyrelsen, det er sjovt, og det er en god og ligetil måde at komme ind i det politiske arbejde på. Vær også opmærksom på EU- valget i 2024. Har du selv mod på at stille op, eller kender du en velegnet kandidat så tag fat i bestyrelsen.

Den formelle del af mødet tager en times tid, derefter er der politisk debat, som samtidig er et oplæg til hele Alternativets fælles politiske tænkeboks d. 30.3. kl. 19-20.30. Link til det møde og temaet finder du her: AlleOs // Alternativet

Tilmelding
Afstemningerne foregår digitalt, så hvis du vil kunne deltage i afstemningerne, skal du logge ind på AlleOS og via begivenheden i kalenderen tilmelde dig inden mødets start. Se ovenstående link. Man er valgbar og stemmeberettiget til organisatoriske hverv efter 90 dages medlemskab. Man er pt. valgbar til politiske hverv ved indmeldelsen.

Har du udfordringer med det digitale eller andre spørgsmål så tag fat i Johnny Westh på 30951156.

Dagsorden for årsmødet:

På grund af Folketingsvalget fik Storkredsen dispensation til at udskyde det ordinære årsmøde i 2022. Derfor aflægges der først regnskab for 2021 og dernæst for 2022.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab for 2021 til godkendelse
 5. Fremlæggelse af regnskab for 2022 til godkendelse
 6. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg
 7. Behandling af forslag fra medlemmerne
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Valg af suppleant til Hovedbestyrelsen
 11. Valg af repræsentant til Dialogrådet
 12. Valg af kandidat til EU-parlament
 13. Eventuelt

Frister for forslag og opstillingsgrundlag

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af mindst 3 medlemmer og sendes til storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk senest d. 13. marts. Det gælder også opstillingsgrundlag som kandidat til storkredsbestyrelsen, Dialogråd og EU-parlamentet.

Man behøver ikke være medlem af Alternativet for at stille op til Dialogrådet, her er erfaring med samarbejde og konfliktløsning dog en forudsætning og kandidaten skal indstilles af bestyrelsen.

Der var valg af repræsentanter til POFO d. 8. oktober 2022, de anses for valgt frem til årsmødet 2024. Det samme gælder valg af Folketingskandidater, som anses for valgt frem til det ordinære opstillingsmøde i 2024. Der er ikke valg af repræsentant til hovedbestyrelsen i 2023, dog er der mulighed for at stille op som suppleant.

Materiale til årsmødet fremsendes senest 1 uge før årsmødet.

Grønne hilsner
Bestyrelsen i KOS (Københavns Omegns Storkreds)